Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Vo štvrtok (27. 9.) bude v Hrašovíku o 17.30 hod. slávnostnú sv. omšu celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, z príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu.

Všetci ste srdečne pozvaní.