Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA
30. januára 2018 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Pred sv. omšou o 9.15 hod. bude modlitba posv. ruženca.
Ste srdečne všetci pozvaní.

* narodil sa 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné
* za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave
* od roku 1974 kaplánom v Humennom
* od roku 1975 kaplánom v Snine
* od roku 1977 kaplánom v Zborove
* od roku 1978 farským administrátorom v Kecerovciach
* od roku 1990 farár-dekan v Humennom
* od roku 1991 generálny vikár
* 28. decembra 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa
* 30. januára 1993 ho J.Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa * 4. júna 2010 menovaný za košického arcibiskupa
* 10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy.