Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Vitajte na stránkach farnosti KOŠICKÁ NOVÁ VES

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,
sme radi, že ste zavítali práve k nám.
Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,
prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.
Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.
Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.
 

Personálne zmeny

Bratia a sestry, od 1. júla nastanú v našej farnosti personálne zmeny. O. arcibiskup Mons. Bernard Bober ma prekladá z úradu farára v Košickej Novej Vsi do farnosti Kobyly (okres Bardejov).

Na moje miesto prichádza nový správca farnosti, d. o. ThDr. ScSLic. Dominik Macák, PhD. Výpomocný duchovný zostáva aj naďalej Mons. Prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, …Read More

P O Ď A K O V A N I E

„DEO GRATIAS“ – „BOHU VĎAKA“.
Milí veriaci, to sú prvé slová, ktoré v týchto posledných dňoch vychádzajú z mojej duše, keď sa pomaly končí moje pôsobenie medzi Vami.
Ďakujem Všemohúcemu za všetky jeho dary i nezaslúžené milosti, ktorými ma počas 16-tich rokov kňazskej služby medzi Vami obdaril. Najvyšší stál pri mne, posilňoval ma a ja som …Read More

Duchovný testament alebo 16 viet na rozlúčku

MILÍ VERIACI – MILÁ DUCHOVNÁ RODINA,
ako prejav mojej otcovskej lásky a pastoračnej starostlivosti prijmite na rozlúčku tento môj duchovný testament.

POČAS PÔSOBENIA VO FARNOSTI
* VZBUDZOVAL SOM VO VAŠICH SRDCIACH VIERU – POSILŇUJTE JU
* OHLASOVAL SOM VÁM BOŽIE SLOVO – USKUTOČŇUJTE HO
* NAPOMÁHAL SOM SPÁSE VAŠICH DUŠÍ – MAJTE PRED SEBOU NEUSTÁLE VEČNÝ CIEĽ
* MODLIL SOM SA …Read More

Zaujímavé odkazy

Sv. Ladislav

Tak ako symfónia potrebuje každú notu,
ako kniha potrebuje každé slovo,
ako dom potrebuje každú tehlu,
ako oceán potrebuje každú kvapku vody,
ako žatva potrebuje každé obilné zrnko,

tak ťa potrebuje Boh tam, kde si,
pretože si jedinečný a nenahraditeľný.

Predpoveď počasia

sep 28, 2020 - Po
Košický SK
6°C
jasná obloha