Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu 15. júla sme spolu s naším duchovným otcom Patrikom putovali do Gaboltova, ktorý je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. Odchod autobusom bol o 10.00 hod. Cestou sme sa pomodlili radostný ruženec a litánie k Panne Márii Škapuliarskej. Zastavili sme sa aj v Bardejovských Kúpeľoch, kde sme sa naobedovali. Po obede sme mali voľno do 14.00 hod. Každý ho využil po svojom. Niekto prechádzkou po peknom areáli BK, niekto posedením pri káve, či nákupom oblátok. Možno by sme toho stihli viac, ale prekazil nám to intenzívny dážď.
Po príchode do Gaboltova sme si urobili spoločné foto a o 15.00 hod. bola Korunka k BM. Potom si každý našiel svoje miesto, či už v kostole, alebo na priestranstve pred vonkajším oltárom. Veľké množstvo ľudí čakalo na sv. spoveď. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 hod. celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Koncelebrovali pomocný biskup Marek Forgáč a mnohí kňazi, za hojnej účasti diakonov, zasvätených, bohoslovcov a veriacich z celej arcidiecézy. V homílii o. arcibiskup povedal, že putujeme po rôznych miestach, kde sa Panna Mária zjavovala. Nezjavila sa preto, aby vyvolala senzáciu, ale preto, aby nás priviedla k svojmu Synovi. Vyzýva nás, nebojte sa, modlite sa sv. ruženec a zasväťte sa môjmu  Nepoškvrnenému Srdcu. Každé zasvätenie je odovzdanie sa Bohu, aby v čase skúšok sme mohli odolávať. Naša doba potrebuje dobré rozhodnutia a tie je možné dosiahnuť iba modlitbou. Modlime sa za nepriateľov, za manželstvá, za naše deti. Sila modlitby je schopná zastaviť vojny, zlomiť nepriateľstvá. Nebo je dostupné pre všetkých, ale je tu aj očistec a peklo. Je potrebné obetovať sa za druhých ako Panna Mária vo Fatime vyzvala deti Luciu, Františka a Hyacintu pred 100 rokmi. Otec arcibiskup nás tiež vyzval nebáť sa, robiť pokánie, modliť sa a obetovať sa za naše deti. Spustil sa intenzívny dážď, ktorý trval do konca sv. omše a to bola naša malá obeta, ktorú sme priniesli za seba, naše deti i celé farské spoločenstvo.
Tešíme sa na ďalšiu farskú púť skrze Máriu k Ježišovi, lebo poslaním našej Matičky v dejinách spásy je dať svetu Vykupiteľa a nás k nemu privádzať. Agnesa H., pútnička