Pozvánka na farskú odpustovú slávnosť sv. Ladislava

Na budúcu nedeľu 25.6. 2107 bude v KNV odpustová slávnosť sv. Ladislava.

Slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. JCDr. Peter Holec, súdny vikár a pápežský prelát Košickej arcidiecézy.

Všetci ste na túto slávnosť chrámu a farnosti srdečne pozvaní. Príďme vytvoriť spoločenstvo modliacej sa Cirkvi pri Pánovom oltári.

Diakon Michal – Boží dar pre našu farnosť i pre Cirkev

V piatok 9. júna 2017 o 10.00 hod. sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach konala diakonská vysviacka, pri ktorej bol vysvätený za diakona náš Miško (Michal Lacko). Tejto liturgickej slávnosti sa okrem najbližších príbuzných zúčastnilo z našej farnosti vyše 30 veriacich. Sláveniu Eucharistie predchádzala modlitba posvätného ruženca.

Hlavným celebrantom a svätiteľom bol pomocný biskup Mons. …Read More

Pozvánka na diakonskú vysviacku nášho bohoslovca Michala Lacka

Vďační Bohu za dar povolania
Vám s radosťou oznamujeme,
že dňa 9. júna 2017 o 10.00 h.
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk
košického pomocného biskupa
Mons. Marka Forgáča prijmeme
POSVÄTNÝ RÁD DIAKONÁTU 

Milí veriaci, nastávajúca udalosť diakonskej vysviacky je slávnosťou Košickej arcidiecézy i
univerzálnej Cirkvi. Bohoslovec Michal Lacko sa stane diakonom pre vznešenú službu Bohu
i kresťanskému ľudu. Tešíme …Read More

MIKE 2017 – arcidiecézne stretnutie miništrantov

Pred týždňom v sobotu 20. mája sa v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku III. uskutočnilo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Pre pozvaných miništrantov organizátori ACM Prešov a miestna farnosť pripravila nezabudnuteľný deň plný smiechu, športu, zábavy a tímového ducha. Podľa pozvánky bolo podstatné, aby sme prišli v správny deň na správne miesto a vstupným …Read More

Blahoželáme našim mamičkám

Moja milá mamička, skryjem Ťa do srdiečka. Tam budeme spolu bývať, Pána Boha denne vzývať. Za lásku, čo nám dáva a medzi nami zachováva. Spolu sa vždy modlíme a stále sa ľúbime.

Všetkým MAMIČKÁM k dnešnému sviatku zo srdca úprimne BLAHOŽELÁME.

Plachá modlitba za mamkino srdce

Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila …Read More

Pôstna polievka v našej farnosti (Podeľme sa! 2017)

Duchovný otec na začiatku pôstneho obdobia nás oboznámil s projektom Podeľme sa! 2017, ktorý vyhlásilo Katolícke hnutie žien Slovenska. Potom nás priebežne po sv. omšiach neformálne oslovoval, či by sme boli ochotní podporiť túto myšlienku a pomôcť sociálne odkázaným aj konkrétne podujatím – Pôstnou polievkou v našej farnosti.

Keďže sa táto ponuka stretla s pozitívnym ohlasom, …Read More