ĎAKUJEME ZA NOVOKŇAZA – poklad pre farnosť a dar Božieho milosrdenstva

Aby bola primičná slávnosť dôstojne pripravená, začali sme v stredu 13.06.2018 upratovaním vonkajších priestorov okolo kostola a fary. V piatok sa upratoval samotný kostol. No nielen vonkajšie priestory bolo treba pripraviť, ale aj seba samých duchovne.

Preto slávnostiam predchádzala duchovná obnova farnosti, ktorú viedli rehoľní bratia z Kláštora Bosých Karmelitánov z Lorinčíka. V stredu br. Rudolf …Read More

Pozvánky na slávnosti (kňazská vysviacka – 16.6. a primície – 17.6.)

Milí veriaci, nastávajúce udalosti (kňazská vysviacka a primície) sú príležitosťou vyjadriť Bohu vďaku za to, že sa v našej farnosti zrodilo povolanie na kňazstvo. Diakon Michal Lacko sa stane Kristovým kňazom – služobníkom Pánovho oltára a správcom Božích tajomstiev.
Sprevádzajme jeho kňazskú službu svojimi modlitbami a obetami, aby sa pripodobňoval Dobrému Pastierovi a zverujme ho pod …Read More

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2018)

Tretiu májovú sobotu (19. máj) sme my, miništranti z farnosti Košická Nová Ves strávili v Prešove. Zúčastnili sme sa na Arcidiecéznom stretnutí miništrantov Košickej arcidiecézy vo farnosti Kráľovnej Pokoja. Na túto každoročnú akciu nás vzal náš duchovný otec autom ráno už o 8.30 hod., takže sme si museli trochu privstať.
Po príchode do Prešova a úvodnej …Read More

Ježiš je našim najvzácnejším hosťom

Pre trinásť malých členov našej farnosti nastal v nedeľu, 13. mája, dlho očakávaný deň, na ktorý sa niekoľko mesiacov každý piatok na náuke odhodlane a svedomito pripravovali. V kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi sa konala veľká slávnosť prvého svätého prijímania, pri ktorej tieto ratolesti po prvýkrát prijali Ježiša v Eucharistii.
Po celom týždni príprav …Read More

Farská púť s Rádiom Lumen do Krakova

V sobotu 5. mája 2018 sa 18 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybrali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Cestovali sme s veriacimi a p. kaplánom Michalom Škulkom zo susednej farnosti Sv. Rodiny. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme za svitania došli na miesto púte o 4.15 …Read More

Vykročme s odvahou (ADSM 2018)

V Košickej arcidiecéze sa stretnutie mládeže so svojím (arci)biskupom uskutočňuje pravidelne prvú sobotu po Veľkej noci, pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Naša posádka sa už tradične po roku opäť vybrala na toto podujatie, ktoré sa tentokrát konalo po desiatich rokoch v Humennom. Mottom tohtoročného stretnutia bola odvaha a biblický citát „Neboj sa Mária, našla si milosť …Read More

Veľkonočné prianie

Nech sa veľkonočná radostná zvesť o Ježišovom víťazstve nad smrťou odráža v našich slovách i skutkoch. Veď Božia láska premáha strach, neistotu a beznádej. Vykročme všetci Kristovou cestou pravdy a pokoja.

Požehnanú Veľkú noc Vám vyprosujú duchovní otcovia.