Obnova dočasných sľubov sestier uršulínok v Modre

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk1,38)

Medzi stavmi života v Cirkvi sa nachádza život podľa evanjeliových rád a k jeho podstate patrí uzatvorenie zmluvy medzi Bohom a človekom. Podoba „spečatenia“ tohto zväzku sa vyvíjala postupne a nadobudla formu známu dnes pod názvom rehoľné sľuby. Život zasvätený Bohu sľubmi je kráčaním po …Read More

Dojmy mladých z 9. festivalu radosti

Pred týmto ročníkom festivalu radosti sa už tradične konala duchovná obnova pre dobrovoľníkov, ktorá začínala už v utorok 8. augusta. ,,Láska sa rodí v tichu,‘‘ znela téma duchovnej obnovy. Ticho, ktorému sme sa učili bolo prípravou na búrku lásky, ktorá nasledovala. Program duchovnej obnovy sa skladal z prednášok, sv. omší a silencia, kedy sme si mali uvedomovať to, čo …Read More

Moja osobná skúsenosť z misie

„Misie… Čo si predstavujete pod týmto slovom?“ Donedávna som poriadne nevedela odpovedať, no dnes to viem už úplne presne. Pred začiatkom leta sa mi naskytla možnosť, aká sa veru neodmieta. A tak som zrazu stála na letisku v Budapešti s letenkou v ruke, smer – Belgicko. Desať dní som strávila v belgickom meste – Gent, …Read More

Postrehy z dovolenky v našich veľhorách

Letný čas, júl a august je  časom veľkých  prázdnin a dovoleniek. Tohto roku som bola posledný júlový týždeň na dovolenke spolu s manželom vo Vysokých Tatrách. Mojím cieľom bolo navštíviť niekoľko vysokohorských  chát. Poprechádzať sa po slovenských veľhorách a vnútorne sa zamyslieť. Jeden deň som sa rozhodla, že vystúpim na Hrebienok a odtiaľ pôjdem chodníkom na Teryho chatu. Skôr ako …Read More

Odriekanie Korunky BM

S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, …Read More