Vianočné prianie

„Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nehou, keď sa rodí chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás.“ (pápež František)

MILÍ VERIACI,
radostná zvesť evanjelia nám prináša posolstvo o tom, že Boh splnil svoje pradávne prisľúbenia dané ľuďom a poslal na svet svojho milovaného Syna.

Vyprosujeme Vám požehnané Vianoce a srdce otvorené pre pokoj …Read More

Nový služobník v Pánovej vinici

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) sme v našom farskom chráme prežívali mimoriadnu udalosť. Pri sv. omši o 18.00 hod. o. arcibiskup Bernard Bober udelil kňazskú vysviacku diakonovi z rehole Augustiniánov, Andrejovi Kovaľákovi pochádzajúcemu zo Šebastoviec, farnosť Košice – Barca. Tejto slávnosti sa zúčastnili príbuzní svätenca, o. provinciál, bratia z miestnej komunity i zo …Read More

Kňazská vysviacka v našom farskom chráme – pozvánka

V piatok (8.12.) na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 18.00 hod. bude v našom farskom chráme sv. Ladislava kňazská vysviacka.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita udelí pri slávení Eucharistie druhý stupeň posvätného stavu diakonovi Andrejovi Kovaľákovi z Rehole sv. Augustína.

Svätencovi zároveň vo svojich modlitbách vyprosujeme stále Božie požehnanie.

Večerné sv. omše o 1 hod. skôr

Od pondelka (30.10.) počas zimného času (do 25.3.18) sa – na podnet a prosbu veriacich – posúvajú večerné sv. omše o 1 hod. skôr, t.j. v Košickej Novej Vsi o 16.45 hod.

Akákoľvek zmena času v konkrétnom dni bude vopred uverejnená v Liste sv. Ladislava (bohoslužby). Vďaka Vám za pochopenie.

Farská púť do Ružencovej záhrady v jubilejnom roku fatimských zjavení

V pondelok 9. októbra v popoludňajších hodinách sa 38 veriacich našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo na pútnické miesto do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej pri Prešove. Cesta autobusom nám rýchlo ubehla. Tento čas sme vyplnili modlitbou Loretánskych litánií a spevom mariánskych piesní.

V krásnom prostredí Ružencovej záhrady, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola, ktorý …Read More