Farská púť do Ružencovej záhrady v jubilejnom roku fatimských zjavení

V pondelok 9. októbra v popoludňajších hodinách sa 38 veriacich našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo na pútnické miesto do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej pri Prešove. Cesta autobusom nám rýchlo ubehla. Tento čas sme vyplnili modlitbou Loretánskych litánií a spevom mariánskych piesní.

V krásnom prostredí Ružencovej záhrady, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola, ktorý …Read More

Obišovská farská púť 2017

V krásne slnečné sobotné popoludnie (30.9.) sa 25 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo do diecezného Sanktuária Ružencovej Panny Márie v Obišovciach s úmyslom prosiť za pokoj vo svete i za našu farnosť. Stretli sme tam aj nášho diakona Miška (Michala Lacka).

Za účasti hojného počtu veriacich z našej arcidiecézy sa o 15.00 …Read More

Začala sa príprava na SDM v Paname – „Odvážny rok”

Milí mladí, tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v sobotu 30.9. odštartoval oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko tisíc mladých ľudí, spolu s duchovnou prípravou Odvážny rok. Tú …Read More

Pozvanie k modlitbe prinášajúcej pokoj

Dnes (1.10.) začíname „ružencový” mesiac – október. Pozývame všetkých (osobitne deti a mládež) na spoločnú modlitbu posv. ruženca (40 min. pred sv. omšou) v Jubilejnom roku Fatimských zjavení.

„Keď opakujeme «Zdravas´, Mária», meditujeme nad tajomstvami, nad radostnými, svetlými, bolestnými i slávnostnými úsekmi Kristovho života, ale aj nášho života: pretože my kráčame s Pánom.

Táto jednoduchá modlitba nám …Read More