Pozvánka na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej

V sobotu 1. 9. o 10. 00 hod. na štadióne Lokomotívy bude blahorečenie Anny Kolesárovej.

Môžu sa ho zúčastniť všetci, aj neregistrovaní.

VSTUP je VOĽNÝ na celý program od 31.8. do 2.9.2018
Pre všetkých, ktorí sa na túto udalosť tešia, ponúka prípravný tím blahorečenia trojdňový program, tzv. Víkend blahorečenia.

PIATOK 31. august 2018

S Ankou na kolenách – Večerná vigília …Read More

Hrašovícky odpust 2018

Odpustová slávnosť sv. Marty v Hrašovíku 2018

Keď sa prázdniny  takmer prehupnú do druhej polovice, nastáva čas, v ktorom  sa stretávajú veriaci Hrašovíka a blízkeho okolia na odpustovej slávnosti. Ani tento rok tomu nebolo inak. Sviatok sv. Marty vyšiel   presne na nedeľu 29. júla 2018.Týždeň  pred odpustom nás na túto slávnosť  pozval duchovný otec. Poznamenal, že sa chystajú aj …Read More

Gaboltovská farská púť 2018

V sobotu 21.07.18 sa uskutočnila z našej farnosti púť do Gaboltova, najvýznamnejšieho pútnického miesta košickej arcidiecézy s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. V autobuse bolo 37 pútnikov spolu s našim duchovným otcom Patrikom. Cestou sme sa pomodlili radostný ruženec a Anjel Pána.

Prvou zástavkou boli Bardejovské Kúpele, kde sme mali spoločný obed. Po obede sme sa …Read More

Levočská púť seniorov 2018

Vo štvrtok, 12. júla 2018, sa aj naša farnosť pripojila k hojnému počtu veriacich, ktorí každoročne putujú na Mariánsku horu v Levoči. Je už tradíciou, že vo štvrtok, po hlavnej odpustovej slávnosti, organizuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska – ÚC Prešov, púť seniorov. Tento rok to bol už XXI. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska, ktorej sa …Read More

Odpustová slávnosť sv. Ladislava spojená s požehnaním obnoveného chrámu

V deň slávnosti sv. Ladislava, patróna nášho chrámu v stredu 27.6. náš duchovný otec pozval za hlavného celebranta Prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD., dekana Teologickej fakulty v Košiciach.

V príhovore nám duchovný otec Cyril pripomenul hodnoty, o ktoré sa máme snažiť, aj napriek ťažkostiam, ktoré život prináša. Sú to zbožnosť, horlivosť a mravnosť. Týmito čnosťami vynikal …Read More

ĎAKUJEME ZA NOVOKŇAZA – poklad pre farnosť a dar Božieho milosrdenstva

Aby bola primičná slávnosť dôstojne pripravená, začali sme v stredu 13.06.2018 upratovaním vonkajších priestorov okolo kostola a fary. V piatok sa upratoval samotný kostol. No nielen vonkajšie priestory bolo treba pripraviť, ale aj seba samých duchovne.

Preto slávnostiam predchádzala duchovná obnova farnosti, ktorú viedli rehoľní bratia z Kláštora Bosých Karmelitánov z Lorinčíka. V stredu br. Rudolf …Read More

Pozvánky na slávnosti (kňazská vysviacka – 16.6. a primície – 17.6.)

Milí veriaci, nastávajúce udalosti (kňazská vysviacka a primície) sú príležitosťou vyjadriť Bohu vďaku za to, že sa v našej farnosti zrodilo povolanie na kňazstvo. Diakon Michal Lacko sa stane Kristovým kňazom – služobníkom Pánovho oltára a správcom Božích tajomstiev.
Sprevádzajme jeho kňazskú službu svojimi modlitbami a obetami, aby sa pripodobňoval Dobrému Pastierovi a zverujme ho pod …Read More

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2018)

Tretiu májovú sobotu (19. máj) sme my, miništranti z farnosti Košická Nová Ves strávili v Prešove. Zúčastnili sme sa na Arcidiecéznom stretnutí miništrantov Košickej arcidiecézy vo farnosti Kráľovnej Pokoja. Na túto každoročnú akciu nás vzal náš duchovný otec autom ráno už o 8.30 hod., takže sme si museli trochu privstať.
Po príchode do Prešova a úvodnej …Read More