Vitajte na stránkach farnosti KOŠICKÁ NOVÁ VES

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,
sme radi, že ste zavítali práve k nám.
Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,
prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.
Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.
Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.
 

Pozvánky na slávnosti (kňazská vysviacka – 16.6. a primície – 17.6.)

Milí veriaci, nastávajúce udalosti (kňazská vysviacka a primície) sú príležitosťou vyjadriť Bohu vďaku za to, že sa v našej farnosti zrodilo povolanie na kňazstvo. Diakon Michal Lacko sa stane Kristovým kňazom – služobníkom Pánovho oltára a správcom Božích tajomstiev.
Sprevádzajme jeho kňazskú službu svojimi modlitbami a obetami, aby sa pripodobňoval Dobrému Pastierovi a zverujme ho pod …Read More

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2018)

Tretiu májovú sobotu (19. máj) sme my, miništranti z farnosti Košická Nová Ves strávili v Prešove. Zúčastnili sme sa na Arcidiecéznom stretnutí miništrantov Košickej arcidiecézy vo farnosti Kráľovnej Pokoja. Na túto každoročnú akciu nás vzal náš duchovný otec autom ráno už o 8.30 hod., takže sme si museli trochu privstať.
Po príchode do Prešova a úvodnej …Read More

Ježiš je našim najvzácnejším hosťom

Pre trinásť malých členov našej farnosti nastal v nedeľu, 13. mája, dlho očakávaný deň, na ktorý sa niekoľko mesiacov každý piatok na náuke odhodlane a svedomito pripravovali. V kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi sa konala veľká slávnosť prvého svätého prijímania, pri ktorej tieto ratolesti po prvýkrát prijali Ježiša v Eucharistii.
Po celom týždni príprav …Read More

Farská púť s Rádiom Lumen do Krakova

V sobotu 5. mája 2018 sa 18 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybrali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Cestovali sme s veriacimi a p. kaplánom Michalom Škulkom zo susednej farnosti Sv. Rodiny. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme za svitania došli na miesto púte o 4.15 …Read More

Vykročme s odvahou (ADSM 2018)

V Košickej arcidiecéze sa stretnutie mládeže so svojím (arci)biskupom uskutočňuje pravidelne prvú sobotu po Veľkej noci, pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Naša posádka sa už tradične po roku opäť vybrala na toto podujatie, ktoré sa tentokrát konalo po desiatich rokoch v Humennom. Mottom tohtoročného stretnutia bola odvaha a biblický citát „Neboj sa Mária, našla si milosť …Read More

Veľkonočné prianie

Nech sa veľkonočná radostná zvesť o Ježišovom víťazstve nad smrťou odráža v našich slovách i skutkoch. Veď Božia láska premáha strach, neistotu a beznádej. Vykročme všetci Kristovou cestou pravdy a pokoja.

Požehnanú Veľkú noc Vám vyprosujú duchovní otcovia.

Pozvánka na ADSM 2018 do Humenného

Milá mládež, ponúkame Vám pozvanie a informácie o ADSM 2018 (Arcidiecézne stretnutie mládeže) tak, ako to ponúka ACM (Arcidiecézne centrum mládeže) v Prešove.

Aj tohto roku pripravujeme stretnutie košického otca biskupa s mládežou jeho arcidiecézy. Pre iné pastoračné povinnosti sa na stretnutí nebude môcť zúčastniť košický arcibiskup Bernard Bober, a tak sa s nami stretne pomocný …Read More