Vianočné prianie

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ (Iz 9,5)

Pokojné prežitie sviatkov Ježišovho narodenia s prianím:
otvorme svoje srdce Božej milosti,
ktorá sa nás dotýka cez Slovo,
ktoré sa stalo Telom a prišlo medzi nás,
aby sme nezostali sami.

Vyprosujú Vám …Read More

Pozvanie na obnovené rorátne sv. omše (STR a SO o 6.00 hod.)

Milí farníci, na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi: upratovaním, nakupovaním alebo pečením… Ale najmä duchovne…
Viete, čo sú to RORÁTY? Takto nazývame adventné sväté omše (do 16.12.) v skorých ranných hodinách. Ich názov je odvodený zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša (Iz 45,8): „Rorate caeli desuper” – „Roste nebesia z výsosti”.
Tento úvodný latinský …Read More

Modlitbová kampaň za život

V stredu 6.11. sa v Košiciach na Gemerskej ul. pred zariadením Tetrao, kde sa vykonávajú umelé potraty, uskutočnila tichá modlitbová kampaň “Zapáľme svetlo obetiam potratov“ v čase od 7.00 – 14.00 hod. Aj naša farnosť sa pol hodinkou pridala v počte tri veriace.
Prišli sme k malej skupine modliacich sa slávnostný ruženec. Korunku k BM i …Read More

Misijná pobožnosť pri kríži 2019

V októbri sme prežívali mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František pre rok 2019. Misijná nedeľa (tohto roku 20.10.) je známa aj ako svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia. Práve v tento deň nás duchovný otec pozval na misijnú pobožnosť o 14.45 hod. pri kríži na ceste do Zdoby. Bolo pekné …Read More

Púť do Ružencovej záhrady 2019

V utorok 15. októbra za krásneho slnečného počasia sa 48 veriacich našej farnosti s duchovným otcom zúčastnilo púte do Ružencovej záhrady (farnosť Vyšná Šebastová) na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Šli sme s úmyslom prosiť RPM za sv. Cirkev, misionárov, za pokoj vo svete i v našich rodinách. Tieto úmysly sme počas cesty vložili do modlitieb …Read More