Vitajte na stránkach farnosti KOŠICKÁ NOVÁ VES

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,
sme radi, že ste zavítali práve k nám.
Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,
prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.
Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.
Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.
 

Personálne zmeny

Bratia a sestry, od 1. júla nastanú v našej farnosti personálne zmeny. O. arcibiskup Mons. Bernard Bober ma prekladá z úradu farára v Košickej Novej Vsi do farnosti Kobyly (okres Bardejov).

Na moje miesto prichádza nový správca farnosti, d. o. ThDr. ScSLic. Dominik Macák, PhD. Výpomocný duchovný zostáva aj naďalej Mons. Prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, …Read More

P O Ď A K O V A N I E

„DEO GRATIAS“ – „BOHU VĎAKA“.
Milí veriaci, to sú prvé slová, ktoré v týchto posledných dňoch vychádzajú z mojej duše, keď sa pomaly končí moje pôsobenie medzi Vami.
Ďakujem Všemohúcemu za všetky jeho dary i nezaslúžené milosti, ktorými ma počas 16-tich rokov kňazskej služby medzi Vami obdaril. Najvyšší stál pri mne, posilňoval ma a ja som …Read More

Duchovný testament alebo 16 viet na rozlúčku

MILÍ VERIACI – MILÁ DUCHOVNÁ RODINA,
ako prejav mojej otcovskej lásky a pastoračnej starostlivosti prijmite na rozlúčku tento môj duchovný testament.

POČAS PÔSOBENIA VO FARNOSTI
* VZBUDZOVAL SOM VO VAŠICH SRDCIACH VIERU – POSILŇUJTE JU
* OHLASOVAL SOM VÁM BOŽIE SLOVO – USKUTOČŇUJTE HO
* NAPOMÁHAL SOM SPÁSE VAŠICH DUŠÍ – MAJTE PRED SEBOU NEUSTÁLE VEČNÝ CIEĽ
* MODLIL SOM SA …Read More

Hygienické opatrenia počas bohoslužieb

*Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej, či sviatočnej sv. omši. Preto, najmä starší (nad 65 rokov) nech dôkladne zvážia účasť na sv. omši. Bohoslužby bude možné aj naďalej sledovať v televízii, rozhlase, či na internete.

*Povinnosť nosiť rúško, šatku (sníme sa na krátky okamih počas sv. prijímania).

*Dezinfekcia rúk pri …Read More

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a …Read More

V nedeľu 3. mája (Nedeľa Dobrého Pastiera) priamy prenos sv. omše s o. arcibiskupom

Aj túto nedeľu, 3. mája 2020, vás pozývame sledovať priamy prenos sv. omše, 4. veľkonočnej nedele, z Kaplnky sv. Michala, archanjela v Košiciach, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup -metropolita Mons. Bernard Bober.

Sv. omša začne o 10. 30 hod. a môžete ju sledovať prostredníctvom:

TelKE – vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK
a tiež online na:

https://www.ke-arcidieceza.sk/
https://www.facebook.com/telketv
http://www.youtube.com/c/telKE
www.telke.sk

List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver …Read More