Vitajte na stránkach farnosti KOŠICKÁ NOVÁ VES

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,
sme radi, že ste zavítali práve k nám.
Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,
prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.
Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.
Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.
 

Levočská púť seniorov 2018

Vo štvrtok, 12. júla 2018, sa aj naša farnosť pripojila k hojnému počtu veriacich, ktorí každoročne putujú na Mariánsku horu v Levoči. Je už tradíciou, že vo štvrtok, po hlavnej odpustovej slávnosti, organizuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska – ÚC Prešov, púť seniorov. Tento rok to bol už XXI. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska, ktorej sa …Read More

Odpustová slávnosť sv. Ladislava spojená s požehnaním obnoveného chrámu

V deň slávnosti sv. Ladislava, patróna nášho chrámu v stredu 27.6. náš duchovný otec pozval za hlavného celebranta Prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD., dekana Teologickej fakulty v Košiciach.

V príhovore nám duchovný otec Cyril pripomenul hodnoty, o ktoré sa máme snažiť, aj napriek ťažkostiam, ktoré život prináša. Sú to zbožnosť, horlivosť a mravnosť. Týmito čnosťami vynikal …Read More

ĎAKUJEME ZA NOVOKŇAZA – poklad pre farnosť a dar Božieho milosrdenstva

Aby bola primičná slávnosť dôstojne pripravená, začali sme v stredu 13.06.2018 upratovaním vonkajších priestorov okolo kostola a fary. V piatok sa upratoval samotný kostol. No nielen vonkajšie priestory bolo treba pripraviť, ale aj seba samých duchovne.

Preto slávnostiam predchádzala duchovná obnova farnosti, ktorú viedli rehoľní bratia z Kláštora Bosých Karmelitánov z Lorinčíka. V stredu br. Rudolf …Read More

Pozvánky na slávnosti (kňazská vysviacka – 16.6. a primície – 17.6.)

Milí veriaci, nastávajúce udalosti (kňazská vysviacka a primície) sú príležitosťou vyjadriť Bohu vďaku za to, že sa v našej farnosti zrodilo povolanie na kňazstvo. Diakon Michal Lacko sa stane Kristovým kňazom – služobníkom Pánovho oltára a správcom Božích tajomstiev.
Sprevádzajme jeho kňazskú službu svojimi modlitbami a obetami, aby sa pripodobňoval Dobrému Pastierovi a zverujme ho pod …Read More

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2018)

Tretiu májovú sobotu (19. máj) sme my, miništranti z farnosti Košická Nová Ves strávili v Prešove. Zúčastnili sme sa na Arcidiecéznom stretnutí miništrantov Košickej arcidiecézy vo farnosti Kráľovnej Pokoja. Na túto každoročnú akciu nás vzal náš duchovný otec autom ráno už o 8.30 hod., takže sme si museli trochu privstať.
Po príchode do Prešova a úvodnej …Read More

Ježiš je našim najvzácnejším hosťom

Pre trinásť malých členov našej farnosti nastal v nedeľu, 13. mája, dlho očakávaný deň, na ktorý sa niekoľko mesiacov každý piatok na náuke odhodlane a svedomito pripravovali. V kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi sa konala veľká slávnosť prvého svätého prijímania, pri ktorej tieto ratolesti po prvýkrát prijali Ježiša v Eucharistii.
Po celom týždni príprav …Read More

Farská púť s Rádiom Lumen do Krakova

V sobotu 5. mája 2018 sa 18 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybrali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Cestovali sme s veriacimi a p. kaplánom Michalom Škulkom zo susednej farnosti Sv. Rodiny. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme za svitania došli na miesto púte o 4.15 …Read More