Vitajte na stránkach farnosti KOŠICKÁ NOVÁ VES

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,
sme radi, že ste zavítali práve k nám.
Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,
prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.
Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.
Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.
 

Novoročné prianie

V NOVOM ROKU…
Prajem všetko, čo radosť vzbudí,
prajem lásku, lebo spája ľudí,
prajem priateľov, čo dokážu žiť,
prajem milovať a milovaný byť.

Nech Vám rok 2019 prinesie veľa príležitostí
na splnenie Vašich predsavzatí,
posilnenie Vašej pevnej vôle a vďačnosti
za všetky Božie dary, ktoré robia Váš život úžasný.

A k tomu dôveru v Božie milosrdenstvo Vám vyprosujú
Read More

Vianočné prianie

„Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva v kráse toho, že Boh nás miluje.“ (pápež František)

JEŽIŠ sa neustále rodí do srdca každého človeka,
ktorý ho s pokorou prijme.
Spasiteľ sveta je pre nás najväčším Božím darom.

Vyprosujeme Vám pokojné a Božou láskou naplnené Vianoce.
Sviatky Narodenia Pána prežime s vďačným srdcom vo viere a láske.

duchovní otcovia

Modlitbová reťaz v nemocnici

V stredu 7. novembra sa konala v areáli Starej nemocnice modlitbová reťaz s názvom „Zapáľme svetlo obetiam potratov“, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Aj naša farnosť sa zapojila do tejto modlitbovej reťaze
od 10.00 do10.30 hod. Zúčastnilo sa jej 6 veriacich a celkovo sa tu vystriedalo vyše 200 dobrovoľníkov.
Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, litániami, …Read More

Misijná pobožnosť pri kríži 2018

Na misijnú nedeľu, 21.10., nás duchovný otec pozval popoludní o 14.45 hod. na pobožnosť pri kríži, ktorý je na ceste do Zdoby. Už tradične práve na Svetový deň misií sa posledné roky prichádzame na miesto, kde sa už naši rodičia počas prác na poli zhromažďovali na modlitbu a načerpanie nových síl. Za chladného, ale slnečného …Read More

Modlili sme sa za pokoj a jednotu

Vo štvrtok 18.10.2018 sa Slovensko pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj v našej farnosti sme sa pridali k tejto celosvetovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“
Začali sme vo farskom kostole modlitbu posv. ruženca o 17.00 hod. Duchovný otec nás všetkých (deti, …Read More

Večerné sv. omše o 1 hod. skôr

Od pondelka (5.11.) počas zimného času sa – na podnet a prosbu veriacich – posúvajú večerné sv. omše o 1 hod. skôr, t.j. v Košickej Novej Vsi o 16.45 hod.

Akákoľvek zmena času v konkrétnom dni bude vopred uverejnená v Liste sv. Ladislava (bohoslužby). Vďaka Vám za pochopenie.

Farská púť do ružencovej záhrady

V utorok 16.10.2018 o 13.30 hodine sme sa stretli pri kostole aj pri Magnólii, aby sme sa vybrali na poslednú tohoročnú farskú púť do Vyšnej Šebastovej na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Zaplnili sme skoro celý autobus. Cestou sme sa s našim duchovným otcom pomodlili Loretánske litánie a zaspievali mariánske piesne. O 14.30 hod. sme už …Read More