Zamyslenie na začiatku školského roka

Ani sme sa nenazdali, obrátili sme niekoľko listov v kalendári a leto a prázdniny sa pomaly končia. Opäť prichádza čas školských povinností pre žiakov, ale aj pracovných povinností pre pedagógov. Počas krásneho horúceho leta sme nabrali dosť energie, aby sme ju počas nového školského roka mohli postupne zhodnotiť.

V dnešnej dobe sa veľa hovorí a píše …Read More

Ži svoju vieru aj počas štúdia na VŠ

MILÍ VYSOKOŠKOLÁCI, v druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme Vás, aby ste aj v meste, v ktorom budete študovať, naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste.

Milí vysokoškoláci, zistite si, kde sú sv. omše na vašom internáte alebo vysokej škole.
Viac informácii na …Read More

Obnova dočasných sľubov sestier uršulínok v Modre

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk1,38)

Medzi stavmi života v Cirkvi sa nachádza život podľa evanjeliových rád a k jeho podstate patrí uzatvorenie zmluvy medzi Bohom a človekom. Podoba „spečatenia“ tohto zväzku sa vyvíjala postupne a nadobudla formu známu dnes pod názvom rehoľné sľuby. Život zasvätený Bohu sľubmi je kráčaním po …Read More

Dojmy mladých z 9. festivalu radosti

Pred týmto ročníkom festivalu radosti sa už tradične konala duchovná obnova pre dobrovoľníkov, ktorá začínala už v utorok 8. augusta. ,,Láska sa rodí v tichu,‘‘ znela téma duchovnej obnovy. Ticho, ktorému sme sa učili bolo prípravou na búrku lásky, ktorá nasledovala. Program duchovnej obnovy sa skladal z prednášok, sv. omší a silencia, kedy sme si mali uvedomovať to, čo …Read More

Moja osobná skúsenosť z misie

„Misie… Čo si predstavujete pod týmto slovom?“ Donedávna som poriadne nevedela odpovedať, no dnes to viem už úplne presne. Pred začiatkom leta sa mi naskytla možnosť, aká sa veru neodmieta. A tak som zrazu stála na letisku v Budapešti s letenkou v ruke, smer – Belgicko. Desať dní som strávila v belgickom meste – Gent, …Read More

Postrehy z dovolenky v našich veľhorách

Letný čas, júl a august je  časom veľkých  prázdnin a dovoleniek. Tohto roku som bola posledný júlový týždeň na dovolenke spolu s manželom vo Vysokých Tatrách. Mojím cieľom bolo navštíviť niekoľko vysokohorských  chát. Poprechádzať sa po slovenských veľhorách a vnútorne sa zamyslieť. Jeden deň som sa rozhodla, že vystúpim na Hrebienok a odtiaľ pôjdem chodníkom na Teryho chatu. Skôr ako …Read More