Svätica medzi nami

Od 5. do 11.11. bude vystavená v našom farskom kostole k verejnej úcte putovná relikvia sv. Gianny Beretty-Mollovej. Je to svätá matka, ktorá priniesla obetu života pre záchranu svojej dcéry.
V pondelok a utorok bude pred sv. omšou o 17.45 hod. s kňazom pobožnosť k sv. GIANNE.

Zároveň v uvedených dňoch bude možnosť po sv. omšiach osobne …Read More