Levočská púť seniorov 2017

Levoča – Mariánska hora patrí k najstarším a najvýznamnejším pútnickým miestam na Slovensku. V tomto roku si pripomíname už 770. výročie pútí na toto miesto. Tohtoročná 20. Púť seniorov sa konala dňa 5.7.2017 – na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Stretli sme sa včasráno pred farským kostolom. Odchod bol plánovaný o 5.00 hod. Napokon bol autobus …Read More

Fatimská sobota v Obišovciach

V sobotu, 1. júla 2017, sme spolu s našim duchovným otcom Patrikom putovali do diecézneho sanktuária v Obišovciach, kde sa od mája až do októbra, vždy v prvú sobotu v mesiaci pre jednotlivé dekanáty Košickej arcidiecézy, konajú Fatimské soboty. Tentokrát sa jej zúčastnili veriaci z dekanátov Vranov nad Topľou, Snina, KE – východ, KE – …Read More

Slávnosti farského patróna

V nedeľu 25. júna o 11.00 hod. sa konala vo farskom chráme odpustová slávnosť sv. Ladislava, nášho patróna. V úvode sv. omše náš duchovný otec privítal medzi nami hlavného celebranta a kazateľa Mons. ICDr. Petra Holeca, pápežského preláta a súdneho vikára, Mons. Prof. Pavla Drába, veľprepošta kánonickej kapituly a P. Juraja Pigulu, priora miestneho kláštora …Read More

Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Modlitba  zasvätenia Slovenska  Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017

C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Ľ: Od tohto času až na veky.

C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania!
Na úsvite …Read More

Pozvánka na farskú odpustovú slávnosť sv. Ladislava

Na budúcu nedeľu 25.6. 2107 bude v KNV odpustová slávnosť sv. Ladislava.

Slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. JCDr. Peter Holec, súdny vikár a pápežský prelát Košickej arcidiecézy.

Všetci ste na túto slávnosť chrámu a farnosti srdečne pozvaní. Príďme vytvoriť spoločenstvo modliacej sa Cirkvi pri Pánovom oltári.

Diakon Michal – Boží dar pre našu farnosť i pre Cirkev

V piatok 9. júna 2017 o 10.00 hod. sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach konala diakonská vysviacka, pri ktorej bol vysvätený za diakona náš Miško (Michal Lacko). Tejto liturgickej slávnosti sa okrem najbližších príbuzných zúčastnilo z našej farnosti vyše 30 veriacich. Sláveniu Eucharistie predchádzala modlitba posvätného ruženca.

Hlavným celebrantom a svätiteľom bol pomocný biskup Mons. …Read More

Pozvánka na diakonskú vysviacku nášho bohoslovca Michala Lacka

Vďační Bohu za dar povolania
Vám s radosťou oznamujeme,
že dňa 9. júna 2017 o 10.00 h.
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk
košického pomocného biskupa
Mons. Marka Forgáča prijmeme
POSVÄTNÝ RÁD DIAKONÁTU 

Milí veriaci, nastávajúca udalosť diakonskej vysviacky je slávnosťou Košickej arcidiecézy i
univerzálnej Cirkvi. Bohoslovec Michal Lacko sa stane diakonom pre vznešenú službu Bohu
i kresťanskému ľudu. Tešíme …Read More

MIKE 2017 – arcidiecézne stretnutie miništrantov

Pred týždňom v sobotu 20. mája sa v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku III. uskutočnilo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Pre pozvaných miništrantov organizátori ACM Prešov a miestna farnosť pripravila nezabudnuteľný deň plný smiechu, športu, zábavy a tímového ducha. Podľa pozvánky bolo podstatné, aby sme prišli v správny deň na správne miesto a vstupným …Read More