Nový služobník v Pánovej vinici

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) sme v našom farskom chráme prežívali mimoriadnu udalosť. Pri sv. omši o 18.00 hod. o. arcibiskup Bernard Bober udelil kňazskú vysviacku diakonovi z rehole Augustiniánov, Andrejovi Kovaľákovi pochádzajúcemu zo Šebastoviec, farnosť Košice – Barca. Tejto slávnosti sa zúčastnili príbuzní svätenca, o. provinciál, bratia z miestnej komunity i zo …Read More

Kňazská vysviacka v našom farskom chráme – pozvánka

V piatok (8.12.) na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 18.00 hod. bude v našom farskom chráme sv. Ladislava kňazská vysviacka.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita udelí pri slávení Eucharistie druhý stupeň posvätného stavu diakonovi Andrejovi Kovaľákovi z Rehole sv. Augustína.

Svätencovi zároveň vo svojich modlitbách vyprosujeme stále Božie požehnanie.

Farská púť do Ružencovej záhrady v jubilejnom roku fatimských zjavení

V pondelok 9. októbra v popoludňajších hodinách sa 38 veriacich našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo na pútnické miesto do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej pri Prešove. Cesta autobusom nám rýchlo ubehla. Tento čas sme vyplnili modlitbou Loretánskych litánií a spevom mariánskych piesní.

V krásnom prostredí Ružencovej záhrady, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola, ktorý …Read More

Obišovská farská púť 2017

V krásne slnečné sobotné popoludnie (30.9.) sa 25 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo do diecezného Sanktuária Ružencovej Panny Márie v Obišovciach s úmyslom prosiť za pokoj vo svete i za našu farnosť. Stretli sme tam aj nášho diakona Miška (Michala Lacka).

Za účasti hojného počtu veriacich z našej arcidiecézy sa o 15.00 …Read More