Modlili sme sa za pokoj a jednotu

Vo štvrtok 18.10.2018 sa Slovensko pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj v našej farnosti sme sa pridali k tejto celosvetovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“
Začali sme vo farskom kostole modlitbu posv. ruženca o 17.00 hod. Duchovný otec nás všetkých (deti, …Read More

Večerné sv. omše o 1 hod. skôr

Od pondelka (5.11.) počas zimného času sa – na podnet a prosbu veriacich – posúvajú večerné sv. omše o 1 hod. skôr, t.j. v Košickej Novej Vsi o 16.45 hod.

Akákoľvek zmena času v konkrétnom dni bude vopred uverejnená v Liste sv. Ladislava (bohoslužby). Vďaka Vám za pochopenie.

Farská púť do ružencovej záhrady

V utorok 16.10.2018 o 13.30 hodine sme sa stretli pri kostole aj pri Magnólii, aby sme sa vybrali na poslednú tohoročnú farskú púť do Vyšnej Šebastovej na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Zaplnili sme skoro celý autobus. Cestou sme sa s našim duchovným otcom pomodlili Loretánske litánie a zaspievali mariánske piesne. O 14.30 hod. sme už …Read More

Obišovská farská púť 2018

V sobotu 06.10.2018 sme sa o 14.00 hod. zhromaždili pred kostolom a pri Magnólii, aby sme sa zúčastnili celodiecéznej púti k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Autobus nebol plne obsadený, bolo nás 25 veriacich. Niektorí veriaci z našej farnosti však prišli na toto pútnické miesto až na večerný program.
Duchovný otec Patrik …Read More

Slávnosť 20. výročia konsekrácie kostola v Hrašovíku

To, čo máme  každodenne pred očami,  vnímame akoby to tu bolo odjakživa. Tak  sa  dnes pozeráme  aj  na hrašovícky kostol. Stal sa bytostnou súčasťou našej malej obce, v ktorej žije približne 367 obyvateľov.  Je jej dominantou. Tento rok si pripomíname 25. výročie   posvätenia základného kameňa  Kostola sv. Marty  arcibiskupom Alojzom Tkáčom, ako aj 20. výročia jeho …Read More