Farský kostol sv. Ladislava otvorený denne na súkromnú modlitbu (bez verejných bohoslužieb)

Kostol sv. Ladislava je od 12.3. otvorený denne

od 14.00 do 17.00 hod. na súkromnú modlitbu

s povinnosťou dodržať hygienické a protiepidemiologické opatrenia (rúško na tvári, dezinfekcia rúk, odstupy medzi osobami).

Spojme sa duchovne v modlitbe a prosme Pána na príhovor Obišovskej Panny Márie o odvrátenie šírenia nákazy.

Farský kostol sv. Ladislava bude otvorený aj cez Veľkonočné …Read More

Slávnosť Božieho milosrdenstva z Diecéznej svätyne v Košiciach na TV Lux

Arcidiecézne centrum pre mládež spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP vás srdečne pozývajú sledovať online odpustovú Slávnosť Božieho milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu 19. apríla 2020 na TV LUX.

Program priamych prenosov TV LUX z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach je nasledovný:

10:00 – odpustová svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. Mons. …Read More

Veľkonočný pozdrav od Vašich duchovných otcov

Milí farníci,

kvôli pandémii prežívame terajšie Veľkonočné sviatky osobitným spôsobom, sme však stále duchovne ponorení do rovnakého tajomstva – tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána.

Vzkriesený Kristus nás uisťuje o tom, že Boh neopúšťa svoj ľud. On kráča týmto životom stále s nami, kráčajme pokorne a vo viere v týchto chvíľach skúšky aj my s Ním. …Read More

Požehnanie veľkonočného jedla

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Z Evanjelia podľa Lukáša(11, …Read More

Veľkonočné obrady s o. arciskupom B. Boberom (priame prenosy)

Pozývame vás prežiť Veľkonočné obrady spolu s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z katedrály sv. Alžbety prostredníctvom vysielania TelKE:

9. apríl 2020 / Zelený štvrok
sv. omša – 18.00 hod.

10. apríl 2020 / Veľký piatok
obrady – 15.00 hod.

11. apríl 2020 / Biela sobota
obrady – 19.30 hod

12. apríl 2020 / Veľkonočná nedeľa
sv. omša – 10.30 hod.

TelKE – vysiela …Read More

Veľkonočné prenosy TV Lux z Vatikánu i katedrály sv. Martina

ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.

9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu)

20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme)

VEĽKÝ PIATOK 10. 4.

15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)

21:00 Krížová cesta z Námestia …Read More

Rodinná liturgia pre Veľkonočné trojdnie

Drahí bratia a sestry,
ponúkam vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.
Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujem veľké poďakovanie. Všetko bolo následne odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU.
Túto pomôcku vám vrelo odporúčam.
S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup …Read More

Slovo arcibiskupa kňazom a veriacim

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci, nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma.Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá …Read More

Pri nemožnosti sviatostnej spovede využime „dokonalú ľútosť“

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť.

Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Využime teraz …Read More

Spoločné vysluhovanie predveľkonočnej sv. zmierenia tohto roku nebude

Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť,

že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady.

Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať …Read More