Večné sľuby našej sr. Caritas

V sobotu 24. augusta 2019 v našom farskom kostole Sv. Ladislava pri svätej omši o 11.00 hodine zložila svoje večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Samuely Hanáčkovej naša rodáčka sr. Caritas (Lucia) Seligová. Takáto udalosť bola pre naše farské spoločenstvo mimoriadnou udalosťou a prvou v našom chráme v jeho histórii. …Read More

Slávnosť 400. výročia mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Štefan Pongrác SJ, Marek Križin a Melichar Grodecký SJ
+ 7. september 1619, Košice

Zavŕšenie Veľkého jubilea sv. košických mučeníkov (1619 – 2019)
7. september 2019 (sobota) – Košická katedrála sv. Alžbety
09. 00 fatimská sobota Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
10. 00 slávnostná sv. omša Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

blahorečenie – pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme …Read More

P. Janok – v minulosti pôsobiaci v našej farnosti – odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi

V pondelok 26. augusta 2019 zomrel vo veku 90 rokov katolícky kňaz – redemptorista Ján Janok.

Narodil sa 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Keď mal 11 rokov, prišiel do Bratislavy a začal gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých …Read More

Odpustová slávnosť sv. Marty v Hrašovíku

Prijmime to, čo nám Boh posiela. Koncom júla, respektíve začiatkom augusta sa pravidelne, od roku 1999, koná v Hrašovíku nedeľná odpustová slávnosť na počesť patrónky kostola sv. Marty, ktorej sviatok si pripomíname 29. júla. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Termín odpustovej slávnosti pripadol na 4. august.
Nedeľné dopoludnie bolo ako vyšité, príjemne teplé, také, na …Read More

Zážitky z 10. Festivalu radosti

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a za ôsmimi dolami, stál jeden domček. Ten domček sa volal Domček a už dlhé roky tam putovali mladí z celého Slovenska, aby objavili krásu čistého srdca a inšpirovali sa svedectvom blahorečenej Anky Kolesárovej, ktorá žila príkladným životom a svojou smrťou ukázala príklad čistej lásky.
Asi v polovici leta …Read More

Gaboltovská púť 2019

Je sobota 20. júla 2019 a my putujeme na mariánske pútnické miesto košickej arcidiecézy do Gaboltova. Ideme k cieľu nášho putovania – ku Kristovi, ktorého nám Panna Mária na milostivom obraze ukazuje. Chceme sa od Márie učiť byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v našom živote na neho. Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha s …Read More

Pozvánka na večné sľuby sr. Caritas

S RADOSŤOU A VĎAKOU VÁM OZNAMUJEM, ŽE JA,
sestra Caritas
OD PREBODNUTÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO, OSU
(Lucia Seligová)
DŇA 24.8.2019 PRI SVÄTEJ OMŠI O 11.00 HOD.
V KOSTOLE SV. LADISLAVA V KOŠICKEJ NOVEJ VSI
zložím večné sľuby
ČISTOTY, CHUDOBY A POSLUŠNOSTI
V RÍMSKEJ ÚNII RÁDU SV. URŠULE

Bože,STVOR VO MNE čisté SRDCE.
Ž 51,12

Ďakujem,že ma budete sprevádzať
svojimi modlitbami.

Levočská púť seniorov 2019

Vo štvrtok (11. 7.) na sviatok sv. Benedikta v skorých ranných hodinách 26 veriacich z našej farnosti sa autobusom vybralo na Mariánsku Levočskú horu, kde sa konala 22. národná púť seniorov. Pridali sa k nám aj veriaci z Budimíra, Bretejoviec a Janovíka.
V autobuse nás duchovný otec všetkých privítal a oboznámil nás s programom púte. Putovali …Read More

Odpustová slávnosť farského patróna

Uhorský kráľ sv. Ladislav pred mnohými rokmi ani netušil, že raz bude uctievaný ako svätec, orodovník za nás hriešnikov. Vo štvrtok 27. júna sme si v našej farnosti pripomenuli narodenie perly kráľov. Slávili sme sv.omšu o 17. 45 hod., ktorá bola obetovaná za zomrelých kňazov – rodákov i za všetkých, ktorí v našej farnosti pôsobili. …Read More

V záhrade nám spolu bolo fajn

V druhú slnečnú júnovú sobotu (8.6.) sa z našej farskej záhrady ozýval bezstarostný džavot prvoprijímajúcich detí. Popoludní o 14. hod. sme sa stretli pri grilovačke a varení kotlíkového guláša. Povinnosti nedovolili zúčastniť sa na tejto akcii všetkým rodinám, no niektoré detičky prišli aj samé. Spolu nás bolo desať dospelých a pätnásť detí. Traja zástupcovia oteckov …Read More