Vyjadrili sme jednoznačné ÁNO životu

V nedeľu 22. septembra 2019 ráno o 5.00 hod. sa v Košiciach pri železničnej stanici stretlo asi 120 účastníkov III. Národného pochodu za život z rôznych košických farností. Našu farnosť sme zastupovali traja účastníci spolu s duchovným otcom Patrikom, ďalší (štyria cestujúci vlakom) sa k nám pridali na mieste pochodu. Mali sme zastúpenie aj medzi …Read More

Pozvánka na NPzŽ do Bratislavy

III. Národný pochod za život 2019 (22. september)

Svätá omša (spoločná) 10:00 Incheba Expo Arena
13:30 Námestie Slobody

Organizátori NPzŽ ponúkajú dopravu autobusom z Košíc.
Program cesty: 05:00 odchod z Košíc; 09:00 sv. omša v partnerskej farnosti sv. Alžbety vo Zvolene; 13:00 účasť na Národnom pochode za život; 17:00 odchod z Bratislavy.

Vďaka štedrým sponzorom je tento spôsob dopravy ZDARMA.
Záujemcovia, …Read More

Večné sľuby našej sr. Caritas

V sobotu 24. augusta 2019 v našom farskom kostole Sv. Ladislava pri svätej omši o 11.00 hodine zložila svoje večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Samuely Hanáčkovej naša rodáčka sr. Caritas (Lucia) Seligová. Takáto udalosť bola pre naše farské spoločenstvo mimoriadnou udalosťou a prvou v našom chráme v jeho histórii. …Read More

Slávnosť 400. výročia mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Štefan Pongrác SJ, Marek Križin a Melichar Grodecký SJ
+ 7. september 1619, Košice

Zavŕšenie Veľkého jubilea sv. košických mučeníkov (1619 – 2019)
7. september 2019 (sobota) – Košická katedrála sv. Alžbety
09. 00 fatimská sobota Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
10. 00 slávnostná sv. omša Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

blahorečenie – pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme …Read More

P. Janok – v minulosti pôsobiaci v našej farnosti – odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi

V pondelok 26. augusta 2019 zomrel vo veku 90 rokov katolícky kňaz – redemptorista Ján Janok.

Narodil sa 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Keď mal 11 rokov, prišiel do Bratislavy a začal gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých …Read More

Odpustová slávnosť sv. Marty v Hrašovíku

Prijmime to, čo nám Boh posiela. Koncom júla, respektíve začiatkom augusta sa pravidelne, od roku 1999, koná v Hrašovíku nedeľná odpustová slávnosť na počesť patrónky kostola sv. Marty, ktorej sviatok si pripomíname 29. júla. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Termín odpustovej slávnosti pripadol na 4. august.
Nedeľné dopoludnie bolo ako vyšité, príjemne teplé, také, na …Read More