Saleziánske oslavy alebo Don Bosco Show 2018

Každý rok koncom januára sa v Košiciach už tradične organizujú oslavy sviatku sv. Jána Boska pod názvom Don Bosco Show, ktoré pripravujú mladí zo saleziánskych stredísk na Troch hôrkach, na Kalvárii a na Luníku. V nedeľu 28. januára popoludní sme sa s duchovným otcom vybrali práve tam. Medzi zúčastnenými sa objavili aj saleziánski spolupracovníci, ktorí …Read More

Zážitky zo Silvestra mladých

Aj Silvester 2017 sme sa rozhodli stráviť s priateľmi a s Bohom v Pavlovciach nad Uhom. Predtým ako sme však privítali rok 2018 sme sa už tradične duchovne obnovili. Program tvorili rôzne prednášky. Najprv sme si vypočuli sestru Rudolfu, ktorá nám rozprávala o jej zážitkoch na misiách v Afrike. Neskôr sa s nami o svoje …Read More

Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove

Na budúci týždeň vo štvrtok 18.01.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 € (od 00:01 do 23:59), následne sa cena zvyšuje.

Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie nielen o prihlasovaní. (ACM Prešov)

Novoročné prianie

MILÍ VERIACI,
Boh sa nás chce vo svojej nežnosti aj v nastávajúcom roku osobne dotknúť,
aby sme robili správne rozhodnutia, budovali srdečné vzťahy a konali dobré skutky.

Dar Božej lásky a opravdivú radosť v každom dni Nového roka 2018 vyprosujú duchovní otcovia.

Vianočné prianie

„Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nehou, keď sa rodí chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás.“ (pápež František)

MILÍ VERIACI,
radostná zvesť evanjelia nám prináša posolstvo o tom, že Boh splnil svoje pradávne prisľúbenia dané ľuďom a poslal na svet svojho milovaného Syna.

Vyprosujeme Vám požehnané Vianoce a srdce otvorené pre pokoj …Read More

Nový služobník v Pánovej vinici

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) sme v našom farskom chráme prežívali mimoriadnu udalosť. Pri sv. omši o 18.00 hod. o. arcibiskup Bernard Bober udelil kňazskú vysviacku diakonovi z rehole Augustiniánov, Andrejovi Kovaľákovi pochádzajúcemu zo Šebastoviec, farnosť Košice – Barca. Tejto slávnosti sa zúčastnili príbuzní svätenca, o. provinciál, bratia z miestnej komunity i zo …Read More