Veľkonočné obrady s o. arciskupom B. Boberom (priame prenosy)

Pozývame vás prežiť Veľkonočné obrady spolu s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z katedrály sv. Alžbety prostredníctvom vysielania TelKE:

9. apríl 2020 / Zelený štvrok
sv. omša – 18.00 hod.

10. apríl 2020 / Veľký piatok
obrady – 15.00 hod.

11. apríl 2020 / Biela sobota
obrady – 19.30 hod

12. apríl 2020 / Veľkonočná nedeľa
sv. omša – 10.30 hod.

TelKE – vysiela …Read More

Veľkonočné prenosy TV Lux z Vatikánu i katedrály sv. Martina

ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.

9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu)

20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme)

VEĽKÝ PIATOK 10. 4.

15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)

21:00 Krížová cesta z Námestia …Read More

Rodinná liturgia pre Veľkonočné trojdnie

Drahí bratia a sestry,
ponúkam vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.
Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujem veľké poďakovanie. Všetko bolo následne odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU.
Túto pomôcku vám vrelo odporúčam.
S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup …Read More

Slovo arcibiskupa kňazom a veriacim

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci, nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma.Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá …Read More

Pri nemožnosti sviatostnej spovede využime „dokonalú ľútosť“

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť.

Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Využime teraz …Read More

Spoločné vysluhovanie predveľkonočnej sv. zmierenia tohto roku nebude

Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť,

že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady.

Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať …Read More

Aj túto nedeľu – priamy prenos sv. omše s otcom arcibiskupom

Aj túto nedeľu, 29. marca 2020, vás pozývame sledovať priamy prenos sv. omše, 5. pôstnej nedele, z Kaplnky sv. Michala, archanjela v Košiciach, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Sv. omša začne o 10. 30 hod. a môžete ju sledovať prostredníctvom:

TelKE – vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK
a tiež online na:

https://www.ke-arcidieceza.sk/
https://www.facebook.com/telketv
http://www.youtube.com/c/telKE
www.telke.sk

Liturgia domácej Cirkvi na nedeľné slávenie v rodinách – 5. pôstna nedeľa

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám texty pre slávenie nedele v rodinách. Tieto texty pripravil taliansky kňaz Don Renzo Bonetti.

Text príhovoru:
Drahí priatelia, som rád, že Vám môžem predstaviť toto video o domácej liturgii na 5. pôstnu nedeľu.
Pokračujeme v našej púti k Veľkej Noci.
Ďakujem všetkým, ktorí nám mailom alebo cez mobil poslali rôzne reakcie na túto …Read More