Spoločne v našich veľhorách

Už niekoľko rokov je v našej farnosti tradíciou farský prázdninový výlet do Vysokých Tatier. Tohto roku to vyšlo na stredu 20.2.2019. Smer cesty: Starý Smokovec – Hrebienok. Ráno sme zavreli doma dvere, vypli sme wifi a ide sa…
Deň sa začal sv.omšou o 6.40 hod. vo farskom kostole. Potom s úsmevom na perách a s …Read More

Don Bosco show 2019

V nedeľu 27.1. duchovný otec pozval všetkých veriacich našej farnosti na oslavu sviatku don Bosca, kňaza a vychovávateľa mládeže. O svojich dojmoch sa s nami podelila jedna z účastníčok, ktorá bola zároveň účinkujúcou na tomto tradičnom podujatí.
Blížiacim sa sviatkom sv. Jána Bosca to v košických saleziánskych strediskách vrcholilo prípravami na Don Bosco Show, ktorá sa …Read More

Novoročné prianie

V NOVOM ROKU…
Prajem všetko, čo radosť vzbudí,
prajem lásku, lebo spája ľudí,
prajem priateľov, čo dokážu žiť,
prajem milovať a milovaný byť.

Nech Vám rok 2019 prinesie veľa príležitostí
na splnenie Vašich predsavzatí,
posilnenie Vašej pevnej vôle a vďačnosti
za všetky Božie dary, ktoré robia Váš život úžasný.

A k tomu dôveru v Božie milosrdenstvo Vám vyprosujú
Read More

Vianočné prianie

„Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva v kráse toho, že Boh nás miluje.“ (pápež František)

JEŽIŠ sa neustále rodí do srdca každého človeka,
ktorý ho s pokorou prijme.
Spasiteľ sveta je pre nás najväčším Božím darom.

Vyprosujeme Vám pokojné a Božou láskou naplnené Vianoce.
Sviatky Narodenia Pána prežime s vďačným srdcom vo viere a láske.

duchovní otcovia

Modlitbová reťaz v nemocnici

V stredu 7. novembra sa konala v areáli Starej nemocnice modlitbová reťaz s názvom „Zapáľme svetlo obetiam potratov“, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Aj naša farnosť sa zapojila do tejto modlitbovej reťaze
od 10.00 do10.30 hod. Zúčastnilo sa jej 6 veriacich a celkovo sa tu vystriedalo vyše 200 dobrovoľníkov.
Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, litániami, …Read More

Misijná pobožnosť pri kríži 2018

Na misijnú nedeľu, 21.10., nás duchovný otec pozval popoludní o 14.45 hod. na pobožnosť pri kríži, ktorý je na ceste do Zdoby. Už tradične práve na Svetový deň misií sa posledné roky prichádzame na miesto, kde sa už naši rodičia počas prác na poli zhromažďovali na modlitbu a načerpanie nových síl. Za chladného, ale slnečného …Read More

Modlili sme sa za pokoj a jednotu

Vo štvrtok 18.10.2018 sa Slovensko pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj v našej farnosti sme sa pridali k tejto celosvetovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“
Začali sme vo farskom kostole modlitbu posv. ruženca o 17.00 hod. Duchovný otec nás všetkých (deti, …Read More