Pôstna polievka 2019

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

V sobotu 6. apríla sme po fatimskej sobote a sv. omši prijali pozvanie d. o. Patrika na pôstnu polievku. Výťažok tejto dobročinnej akcie je určený pre Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a Krízové centrum Vincentínum v Košiciach. V tomto …Read More

Veľkonočné žičenie

Milá farská rodina a všetci ľudia dobrej vôle,

vyprosujeme Vám v pokoji prežité sviatky Veľkej noci a opravdivú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania.
Nech sa vzkriesený Pán dotýka každého ľudského srdca a utvára v nás nový život preniknutý jeho prítomnosťou. …Read More

Liturgický program slávení Veľkej noci

Štvrtok – 18.4. 2019 Zelený štvrtok Pánovej večere
17. 45 sv. omša

Piatok – 19.4. 2019 Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
10. 00 krížová cesta
17. 00 obrady
poklona Najsvätejšej Sviatosti do 21.00 hod.

Sobota – 20.4. 2019 Biela (Veľká) sobota – veľkonočná vigília
9. 00 ranné chvály + poklona Najsvätejšej Sviatosti (celodenná)
19. 30 sv. omša (veľkonočná vigília) …Read More

Relikvie sv. košických mučeníkov v našej farnosti

Počas Jubilejného roka sv. Košických mučeníkov (1.12.18 – 7.9.19) putujú po našej arcidiecéze ich relikvie. Pozostatky sv. mučeníkov sme privítali aj v našom farskom chráme, a to hneď dvakrát.
1. Mimoriadny termín. Počas dekanátnych rekolekcií 13. marca 2019 na sv. omši za účasti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu a ďalších kňazov dekanátu Košice – Východ. …Read More

Spoločne v našich veľhorách

Už niekoľko rokov je v našej farnosti tradíciou farský prázdninový výlet do Vysokých Tatier. Tohto roku to vyšlo na stredu 20.2.2019. Smer cesty: Starý Smokovec – Hrebienok. Ráno sme zavreli doma dvere, vypli sme wifi a ide sa…
Deň sa začal sv.omšou o 6.40 hod. vo farskom kostole. Potom s úsmevom na perách a s …Read More

Don Bosco show 2019

V nedeľu 27.1. duchovný otec pozval všetkých veriacich našej farnosti na oslavu sviatku don Bosca, kňaza a vychovávateľa mládeže. O svojich dojmoch sa s nami podelila jedna z účastníčok, ktorá bola zároveň účinkujúcou na tomto tradičnom podujatí.
Blížiacim sa sviatkom sv. Jána Bosca to v košických saleziánskych strediskách vrcholilo prípravami na Don Bosco Show, ktorá sa …Read More

Novoročné prianie

V NOVOM ROKU…
Prajem všetko, čo radosť vzbudí,
prajem lásku, lebo spája ľudí,
prajem priateľov, čo dokážu žiť,
prajem milovať a milovaný byť.

Nech Vám rok 2019 prinesie veľa príležitostí
na splnenie Vašich predsavzatí,
posilnenie Vašej pevnej vôle a vďačnosti
za všetky Božie dary, ktoré robia Váš život úžasný.

A k tomu dôveru v Božie milosrdenstvo Vám vyprosujú
Read More

Vianočné prianie

„Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva v kráse toho, že Boh nás miluje.“ (pápež František)

JEŽIŠ sa neustále rodí do srdca každého človeka,
ktorý ho s pokorou prijme.
Spasiteľ sveta je pre nás najväčším Božím darom.

Vyprosujeme Vám pokojné a Božou láskou naplnené Vianoce.
Sviatky Narodenia Pána prežime s vďačným srdcom vo viere a láske.

duchovní otcovia