Farská púť do Ružencovej záhrady v jubilejnom roku fatimských zjavení

V pondelok 9. októbra v popoludňajších hodinách sa 38 veriacich našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo na pútnické miesto do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej pri Prešove. Cesta autobusom nám rýchlo ubehla. Tento čas sme vyplnili modlitbou Loretánskych litánií a spevom mariánskych piesní.

V krásnom prostredí Ružencovej záhrady, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola, ktorý …Read More

Obišovská farská púť 2017

V krásne slnečné sobotné popoludnie (30.9.) sa 25 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybralo do diecezného Sanktuária Ružencovej Panny Márie v Obišovciach s úmyslom prosiť za pokoj vo svete i za našu farnosť. Stretli sme tam aj nášho diakona Miška (Michala Lacka).

Za účasti hojného počtu veriacich z našej arcidiecézy sa o 15.00 …Read More

Začala sa príprava na SDM v Paname – „Odvážny rok”

Milí mladí, tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v sobotu 30.9. odštartoval oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko tisíc mladých ľudí, spolu s duchovnou prípravou Odvážny rok. Tú …Read More

Pozvanie k modlitbe prinášajúcej pokoj

Dnes (1.10.) začíname „ružencový” mesiac – október. Pozývame všetkých (osobitne deti a mládež) na spoločnú modlitbu posv. ruženca (40 min. pred sv. omšou) v Jubilejnom roku Fatimských zjavení.

„Keď opakujeme «Zdravas´, Mária», meditujeme nad tajomstvami, nad radostnými, svetlými, bolestnými i slávnostnými úsekmi Kristovho života, ale aj nášho života: pretože my kráčame s Pánom.

Táto jednoduchá modlitba nám …Read More

Zamyslenie na začiatku školského roka

Ani sme sa nenazdali, obrátili sme niekoľko listov v kalendári a leto a prázdniny sa pomaly končia. Opäť prichádza čas školských povinností pre žiakov, ale aj pracovných povinností pre pedagógov. Počas krásneho horúceho leta sme nabrali dosť energie, aby sme ju počas nového školského roka mohli postupne zhodnotiť.

V dnešnej dobe sa veľa hovorí a píše …Read More