MIKE 2017 – arcidiecézne stretnutie miništrantov

Pred týždňom v sobotu 20. mája sa v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku III. uskutočnilo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Pre pozvaných miništrantov organizátori ACM Prešov a miestna farnosť pripravila nezabudnuteľný deň plný smiechu, športu, zábavy a tímového ducha. Podľa pozvánky bolo podstatné, aby sme prišli v správny deň na správne miesto a vstupným …Read More

Blahoželáme našim mamičkám

Moja milá mamička, skryjem Ťa do srdiečka. Tam budeme spolu bývať, Pána Boha denne vzývať. Za lásku, čo nám dáva a medzi nami zachováva. Spolu sa vždy modlíme a stále sa ľúbime.

Všetkým MAMIČKÁM k dnešnému sviatku zo srdca úprimne BLAHOŽELÁME.

Plachá modlitba za mamkino srdce

Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila …Read More

Pôstna polievka v našej farnosti (Podeľme sa! 2017)

Duchovný otec na začiatku pôstneho obdobia nás oboznámil s projektom Podeľme sa! 2017, ktorý vyhlásilo Katolícke hnutie žien Slovenska. Potom nás priebežne po sv. omšiach neformálne oslovoval, či by sme boli ochotní podporiť túto myšlienku a pomôcť sociálne odkázaným aj konkrétne podujatím – Pôstnou polievkou v našej farnosti.

Keďže sa táto ponuka stretla s pozitívnym ohlasom, …Read More

Prolife aktivita „9 mesiacov za život“

V pondelok 27.03.2017 sme sa po sv. omši, ktorú celebroval otec Dušan Škurla s našimi duchovnými otcami stretli na fare. 25.03.2017 sa začal 2. ročník celoslovenského projektu 9 mesiacov za život, ktorého je koordinátorom. Je to otvorená iniciatíva aktivistov a kresťanských spoločenstiev pod zastrešením Národného pochodu za život, ktorá chce byť obhajobou najbezbrannejších: DOPRAJME KAŽDÉMU …Read More

Homília o. arcibiskupa v našej farnosti na 3. pôstnu nedeľu (19.3.)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Dnes sme počúvali náročné evanjelium – už len kvôli jeho dĺžke! A náročné bolo i to, čo práve Ježiš so svojimi učeníkmi prekonal – totiž skôr než prišli k studni, mali za sebou náročný pochod uprostred najväčšej páľavy dňa. Dva kilometre od usadlosti Syrach, sa Ježiš s učeníkmi zastavil, aby si na pravé …Read More