Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V piatok 9. júna 2017 o 10.00 hod. sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach konala diakonská vysviacka, pri ktorej bol vysvätený za diakona náš Miško (Michal Lacko). Tejto liturgickej slávnosti sa okrem najbližších príbuzných zúčastnilo z našej farnosti vyše 30 veriacich. Sláveniu Eucharistie predchádzala modlitba posvätného ruženca.

Hlavným celebrantom a svätiteľom bol pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, prítomní boli aj Mons. Bernard Bober arcibiskup-metropolita a emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Nechýbali ani kňazi, bohoslovci, zasvätení a veriaci z celej arcidiecézy. Náš duchovný otec išiel v sprievode medzi principálmi (farári kandidátov) a sedel v presbytériu za Miškom.
Po prečítaní evanjelia začal obrad samotnej vysviacky, kde sa všetci piati kandidáti diakonátu
predstavili o. biskupovi a spoločenstvu veriacich a rektor seminára vyjadril svedectvo o ich
spôsobilosti prijať túto službu. V homílii si o. biskup zaspomínal na svoj rok diakonskej služby.
Označil ho ako veľmi krásny čas, rok služby, ktorý bol tak krásny, že ubehol ako jeden deň.
Ďalej pokračoval: „Keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami, zjavil sa
im Ježiš a pozdravil ich. My sa identifikujeme tak, že ukážeme občiansky preukaz alebo pas.
On im ukázal svoje ruky a bok. Boli to ruky, ktoré uzdravovali, nebáli sa dotýkať malomocných, prijímali apoštolov, slepých, chorých. Ruky, ktoré brali do náručia deti a nakoniec ruky, ktoré boli priklincované. Tieto ruky majú význam aj v tomto momente. Aj vysviacka každého stupňa je vkladaním rúk na hlavu kandidátov, aby sa čo najviac formovali v rukách Ježiša Krista. Aj vy svojimi rukami uchopíte evanjeliár, aby ste verili to, čo čítate, učili to, čo veríte a uskutočňovali to, čo učíte. Aby ste sa obetovali a jemu slúžili až do krajnosti. Nechajte sa formovať v rukách Ježiša Krista. Je to cesta diakona, kňaza i biskupa,” dodal o. biskup.
Po jeho príhovore kandidáti prijali záväzok posvätného celibátu. Potom vložili svoje ruky do rúk
o. biskupa a sľubom potvrdili úctu a poslušnosť svojmu ordinárovi. Nasledovali litánie k všetkým svätým, počas ktorých si kandidáti ľahli tvárou k zemi. Po nich už prišla na rad podstatná časť vysviacky: vkladanie rúk a konsekračná modlitba o. biskupa. Týmto obradom sa z kandidátov stali diakoni Katolíckej cirkvi. Následne im principáli pomohli vložiť štólu a obliecť dalmatiku. O. biskup im udelil znak pokoja a sv. omša pokračovala liturgiou Eucharistie. Na záver slávnosti diakoni poďakovali svätiteľovi za dôveru, o. arcibiskupom za podporu, predstaveným seminára za trpezlivosť pri formácii, kňazom za vzor, bohoslovcom za spoločenstvo a rodinám za lásku a výchovu. Od o. biskupa sme všetci prítomní prijali slávnostné požehnanie a pred katedrálou sme počkali na nášho diakona, aby sme mu zablahoželali k prijatiu prvého stupňa posvätného stavu. Počas nastávajúceho roka bude diakon Miško pastoračne pôsobiť vo farnosti Prešov-Krista Kráľa. Aj naďalej ho budeme svojimi modlitbami na ceste ku kňazstvu sprevádzať. A. Nagyová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

18 − 5 =