Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Panna Mária vo Fatime žiadala konať zmierne pobožnosti v prvé soboty, obetujúc ich za obrátenie hriešnikov a odčinenie urážok, ktorých sa dostáva jej Nepoškvrnenému Srdcu. Prisľúbila pokoj vo svete a víťazstvo cirkvi, ak ľudia príjmu jej materinskú výzvu.
V sobotu 04.05.2019 sme spolu s našim d.o. Patrikom putovali do diecézneho sanktuária v Obišovciach, kde sa od mája až do októbra konajú fatimské soboty Košickej arcidiecézy. Tentokrát to boli veriaci z dekanátov Snina, Humenné, Sobrance a KE-východ. Z našej farnosti nás bolo 9 pútnikov. Ani upršané počasie neodradilo veriacich prísť k Ružencovej Panne Márii a uctiť si jej milostivý obraz v kostole.
O 9.00 hod. sa začala fatimská pobožnosť, ktorú viedol Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, spolu s mnohými kňazmi a rozjímania a modlitbu slávnostného ruženca umocňoval aj spevácky zbor Sion zo Sniny. Potom nasledovala sv. omša. Hlavný celebrant o. arcibiskup vo svojej homílii vyzdvihol materinskú starostlivosť Panny Márie na svadbe v Káne Galilejskej. „Nemajú vína, hovorí to svojmu Synovi Ježišovi. A potom obsluhujúcim: Čokoľvek vám povie, urobte to. A Ježiš ju vypočuje a zachraňuje celú situáciu. Aj my sme tu prišli prosiť Ježiša cez Pannu Máriu.”
Spolu s nebeskou matkou prosme a volajme k Ježišovi za nové kňazské a duchovné povolania, za obnovu Cirkvi, za vytvorenie jednoty kňazov s veriacimi, za naše rodiny. Po skončení sv. omše sme boli pozvaní k adorácii v kostole. Pekný duchovný zážitok, aj keď na nás stále pršalo, sme si priniesli zo slávenia fatimskej soboty. Panna Mária Obišovská, vypros nám u Ježiša viac lásky do našich sŕdc a našim dušiam nekonečnú veľkonočnú radosť. pútnička A. H.