Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V utorok 16.10.2018 o 13.30 hodine sme sa stretli pri kostole aj pri Magnólii, aby sme sa vybrali na poslednú tohoročnú farskú púť do Vyšnej Šebastovej na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Zaplnili sme skoro celý autobus. Cestou sme sa s našim duchovným otcom pomodlili Loretánske litánie a zaspievali mariánske piesne. O 14.30 hod. sme už boli v Ružencovej záhrade, kde práve prebiehala hudobná katechéza skupiny „Kerygma“.
O 15.00 hod. bola korunka Božieho milosrdenstva, po nej nasledoval bolestný ruženec, vedený bratom dominikánom Filipom Ďubekom. O 16.00 hod. začala svätá omša, ktorú celebroval brat fr. Alan Ján Dely OP – promótor pre ruženec spolu s ďalšími kňazmi, ktorí prišli na púť so svojimi veriacimi. V homílii sa zameral na Pannu Máriu a jej 3 postoje: Mária je Kráľovná, ktorá sa za nás prihovára, ale na začiatku bola služobnicou, dala svoje áno Bohu. Aj my máme najprv slúžiť blížnym. Mária bola pokorná. Aj my sa máme usilovať o čnosť pokory. Ruženec je modlitbou pokory, ktorá oslavuje Boha. Mária počas celého svojho života dokázala povedať Bohu áno, jej srdce bolo miestom pre Boha. Ježiš stojí aj pri dverách nášho srdca a chce v ňom prebývať. Vyzval nás prinášať Ježiša druhým ľuďom, ktorých stretneme a spôsobom, akým vieme.
Sv. omšu umocňoval aj zbor „Aleluja“ z neďalekých Kapušian, ktorý svojím spevom prispel k jej radostnému sláveniu. Čas strávený v Ružencovej záhrade ubehol veľmi rýchlo, aj počasie nám prialo. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v Ružencovej záhrade s našou nebeskou Matkou a a jej Synom Ježišom.
pútnička A. H.