Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu 5. mája 2018 sa 18 veriacich z našej farnosti spolu s duchovným otcom vybrali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Cestovali sme s veriacimi a p. kaplánom Michalom Škulkom zo susednej farnosti Sv. Rodiny. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme za svitania došli na miesto púte o 4.15 hod. Následne sme sa rozišli po pútnickom areáli: jedni do Sanktuária sv. Faustíny uctiť si jej relikviu, iní do Slovenskej kaplnky na tichú adoráciu, ďalší sa pripravovali prijať sv. zmierenia.

Hlavný program začal o 9.00 hod. otvorením a príhovormi organizátorov z Rádia Lumen. Potom nasledovala modlitba fatimského slávnostného ruženca. Slávnostná sv. omša začala o 10. 30 hod. za účasti 80 kňazov a asi 25 tisíc pútnikov z celého Slovenska sprevádzaná hudobným doprovodom Scholy Cantorum zo Spišskej Kapituly. Hlavným celebrantom bol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Veriacim adresoval v homílii slová o slobode ducha, o nezlučiteľnosti dvoch pohľadov na ňu a zdôraznil aj potrebu pridŕžať sa viery, pretože práve tá nás udrží ako národ kresťanov aj ako jednotlivcov. „Skutočná sloboda si vyžaduje rozvážne rozlišovanie. Kde sa ale začína a kde končí? Máme tu potraty, gender ideológiu, extrémizmus, eutanáziu malého chlapca, o ktorej rozhodnú súdy proti vôli rodičov. Máme ľudí, ktorí kritizujú nespravodlivosť, ale v ťažkých situáciách sú necitliví voči iným. Čo robiť? Ako sa zachovať v takej spoločnosti? Akú cestu si máme zvoliť? Nezabúdajme, že Ježiš hovorí Ja som cesta, pravda a život. Nech nás viera drží, v našej krajine pod Tatrami,“ prosebne vyriekol o. biskup Marek Forgáč (zdroj: www.lumen.sk).

Sv. omša bola ukončená eucharistickou adoráciou. Popoludňajší program vyplnilo aj vystúpenie rómskej gospelovej skupiny F6. Na záver púte sme sa ešte pomodlili v Bazilike KBM a miestny o. biskup nám požehnal zakúpené devocionálie. Potom sme sa už plní vďačnosti a duchovných zážitkov vrátili k autobusu a pokračovali sme cestou domov odhodlaní žiť milosrdenstvo v praxi.    Alžbeta Nagyová