Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu, 1. júla 2017, sme spolu s našim duchovným otcom Patrikom putovali do diecézneho sanktuária v Obišovciach, kde sa od mája až do októbra, vždy v prvú sobotu v mesiaci pre jednotlivé dekanáty Košickej arcidiecézy, konajú Fatimské soboty. Tentokrát sa jej zúčastnili veriaci z dekanátov Vranov nad Topľou, Snina, KE – východ, KE – západ a predstavení a vyučujúci z TF a KS v Košiciach. Po rannej svätej omši sme sa autobusom premiestnili do neďalekých Obišoviec.

Ani upršané počasie neodradilo veľký počet veriacich prísť vzdať úctu Ružencovej Panne Márii a pokloniť sa jej Milostivému obrazu. Po príchode do sanktuária si každý našiel svoje miesto, či už v kostole alebo na priestranstve pred vonkajším oltárom. Fatimskú sobotu viedol a následne svätú omšu slúžil za prítomnosti mnohých kňazov, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Neutíchajúci a chvíľami intenzívny dážď možno vyvolával vo viacerých pochybnosti, či nebolo lepšie zostať doma, avšak hneď, ako všetkých privítal miestny farár, vdp. Michal Harakaľ, sa veriacim prihovoril pán arcibiskup a povzbudil nás, že aj posledné zjavenie vo Fatime, 13. októbra 1917, bolo sprevádzané podobným počasím a že dážď, ktorý neustával, sú milosti, ktoré pre nás padajú z neba.

Po skončení Fatimskej soboty nasledovala svätá omša s otcom arcibiskupom, ktorý vo svojej homílii poukázal na existenciu pekla. Aj Panna Mária vo Fatime jasne povedala, že tak, ako existuje nebo, existuje aj očistec a peklo a máme sa oprávnene obávať o spásu našich duší. Dôkazom jeho existencie je pre nás kresťanov Sväté písmo, kde o ňom Ježiš hovorí až sedemnásťkrát. Na Štvrtom lateránskom koncile v roku 1215 bolo peklo vyhlásené za dogmu, je nespochybniteľné, že existuje a že je večné. Otec arcibiskup upriamil pozornosť aj na rozhovor sestry Lucie, fatimskej vizionárky s pátrom Lombardim, ktorý sa jej opýtal práve na samotné peklo a jeho existenciu. Z jej výpovede bol rozrušený a vydesený. Dvakrát po sebe mu Lucia povedala, že mnohí budú zatratení. Sv. Alfonz Mária de Liguori upozorňoval, že Boh je milosrdný a jeho milosrdenstvo je nekonečné, ale napriek svojmu milosrdenstvu je aj spravodlivý. V závere svojej homílie nás otec arcibiskup povzbudil, aby sme rástli vo svätosti života, prijímali sviatosti, konali skutky milosrdenstva a trpezlivo niesli svoje každodenné kríže. Toto je cesta do neba. Panna Mária prisľúbila, že do neba prídeme, ak sa budeme usilovať žiť v zhode s Božou vôľou. Koho nedokáže motivovať Božia láska, nech ho motivuje strach z pekla.

Duchovný otec farnosti nás po skončení svätej omše ešte pozval na tichú adoráciu do kostola a na cestu domov sa občerstviť malým pohostením, ktoré pripravili veriaci z Obišoviec. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa duchovne obohatení vrátili do svojich domovov a niesli si v srdciach odkaz z Matúšovho evanjelia (Mt 7,13), ktoré spomenul v homílii otec arcibiskup: „vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú“. pútnička Janka