Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Je sobota 20. júla 2019 a my putujeme na mariánske pútnické miesto košickej arcidiecézy do Gaboltova. Ideme k cieľu nášho putovania – ku Kristovi, ktorého nám Panna Mária na milostivom obraze ukazuje. Chceme sa od Márie učiť byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v našom živote na neho. Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha s priateľmi, známymi a ostatnými veriacimi v modlitbe, námahe i radosti. Autobus je plne obsadený a spolu s nami putujú tri rehoľné sestry Uršulínky a medzi nimi aj naša rodáčka sestra Caritas.

Duchovný otec Patrik privítal všetkých pútnikov aj z ostatných dedín, ktorých sme cestou zobrali a pomodlili sme sa Loretánske litánie a spievali mariánske piesne. Prvá zastávka – Bardejovské kúpele, kde sme sa spoločne naobedovali. Potom každý mal možnosť využiť čas, buď prechádzkou, kúpou oblátok, nabratím vody, alebo si posedieť pri káve, zmrzline alebo zákusku.

O 14.15 hod. sme vyrazili do Gaboltova. O 15.00 hod. bola korunka K Božiemu milosrdenstvu. Potom bolo večeradlo s radostným ružencom a vešpery. O 18.00 hod. začala sv. omša, hlavným celebrantom bol otec arcibiskup Bernard Bober, ktorý v úvode požehnal obnovený pútnický areál. Arcibiskup v homílii povedal, že keď v živote pocítime bezmocnosť, či ide o zdravie, prácu, rodinu alebo náš život, musíme to odovzdať Bohu. Príkladom nech je Matka Božia, ktorá bola celá odovzdaná Bohu. Mária za nás oroduje a jej Syn zachraňuje. Mnohí ľudia už neveria v Boha a Cirkev. Hriech a zlo v Cirkvi existuje, to Panna Mária už vo Fatime predpovedala pre tieto časy. Máme málo povolaní, málo manželstiev, aby sme budovali Cirkev v našich rodinách. Vyzýval nás, aby sme sa modlili za svoje rodiny, kňazov, prosme o to aj Pannu Máriu Škapuliarsku. Sv. omšu doprevádzal zbor sv. Egídia z Bardejova. Toľko pútnikov na sv. omši ako bolo toho roku si nepamätám, aj keď nás trochu pokropil dážď.

Odchádzali sme z púte duchovne obnovení, plní radosti a naplnení Božou prítomnosťou. Nech nám v tom pomáha Božia matka, lebo poslaním Panny Márie v dejinách spásy je dať svetu Vykupiteľa a nás k nemu privádzať. pútnička Agnesa Hampachelová