Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

*Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej, či sviatočnej sv. omši. Preto, najmä starší (nad 65 rokov) nech dôkladne zvážia účasť na sv. omši. Bohoslužby bude možné aj naďalej sledovať v televízii, rozhlase, či na internete.

*Povinnosť nosiť rúško, šatku (sníme sa na krátky okamih počas sv. prijímania).

*Dezinfekcia rúk pri hlavnom vchode do kostola.

*Sväteničky a lavice ostanú prázdne (ružence, modlitebné knižky…).

*Počas znaku pokoja sa ruky nepodávajú (ukloníme sa hlavou).

*Sväté prijímanie sa podáva na ruku (prijať do úst hneď pri oltári).

*Odstup minimálne 2 m okrem členov jednej domácnosti v kostole (lavice, stoličky), počas sv. prijímania, ale aj na vonkajšom priestranstve kostola.

*Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, kajúcnik je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri (vonku pred kostolom).

*Uprednostňuje sa recitovaná forma sv. omše pred spievanou.

*Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).

*Dbať na pravidelné vetranie kostola.

*Kto má nariadenú karanténu, alebo má príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia, nemôže byť účastný na sv. omši.

*Usporadúvať v nedeľu (prikáz. sviatky) osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov (v našom farskom kostole o 8.00 hod.). (www.tkkbs.sk)