Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Vo štvrtok (11. 7.) na sviatok sv. Benedikta v skorých ranných hodinách 26 veriacich z našej farnosti sa autobusom vybralo na Mariánsku Levočskú horu, kde sa konala 22. národná púť seniorov. Pridali sa k nám aj veriaci z Budimíra, Bretejoviec a Janovíka.
V autobuse nás duchovný otec všetkých privítal a oboznámil nás s programom púte. Putovali sme k Panne Márii, aby sme cez ňu od Boha vyprosovali pre nás i pre naše rodiny pokoj a lásku. Cestou sme po modlitbe Anjel Pána zaspievali Loretánske litánie i mariánske piesne. Pred sv. omšou sme sa pomodlili radostný ruženec. Hlavným celebrantom na púti bol pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Svätá omša sa začala o 9.30 hod. za účasti viacerých kňazov, predstaviteľov verejného života a hojného počtu kresťanských seniorov.
V úvode sv. omše o. biskup povedal: „Vážim si obetu, že aj v nepriaznivom počasí ste prišli k Panne Márii prosiť o ochranu a chceme si posilniť a obnoviť našu vieru.“ V homílii sa prihovoril tým skôr narodeným, ktorým bola venovaná táto púť. Hovoril o príklade a obetovaní sa rodičov a starých rodičov pre svoje deti a vnúčatá. Vkráda sa tu otázka, čo z toho mám, keď sa toľko obetujem pre dobro svojich detí a vnúčat. Kresťan by sa nemal pýtať, čo z toho mám, ale čo strácam v období života, keď síl ubúda. Zamýšľame sa tu na pútnickom mieste, keď máme pred očami našu nebeskú matku Máriu. Aj tá stála v životnom rozhodnutí, aj tá v živote strácala, darovala celú seba, preto je modelom našej viery. Každým dobrým skutkom nasledujeme Pána Ježiša. Povzbudil nás k modlitbe i práci a vernosti v manželstve, v povolaní, aby aj mladá generácia sa naučila modliť a byť verná Kristovmu krížu. Buďte nám aj naďalej vzorom, povedal v závere príhovoru. Svätá omša pokračovala liturgiou obety.
Po záverečnom požehnaní sa za seniorov poďakoval o. biskupovi ich zástupca. O 12.00 hod. začala krížová cesta. Posilnení Božím slovom, Eucharistiou i rozjímaním nad utrpením Pána Ježiša sme sa rozišli k autobusu a vyrazili smerom k domovu. Cestou späť sme vyplnili čas a pomodlili sme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu. (Alžbeta Nagyová)