Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Štvrtok – 18.4. 2019 Zelený štvrtok Pánovej večere
17. 45 sv. omša

Piatok – 19.4. 2019 Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
10. 00 krížová cesta
17. 00 obrady
poklona Najsvätejšej Sviatosti do 21.00 hod.

Sobota – 20.4. 2019 Biela (Veľká) sobota – veľkonočná vigília
9. 00 ranné chvály + poklona Najsvätejšej Sviatosti (celodenná)
19. 30 sv. omša (veľkonočná vigília)

NEDEĽA – 21.4. 2019 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
7. 00 sv. omša (požehnanie veľkonočných jedál)
11. 00 sv. omša

Pondelok – 22.4. 2019 Veľkonočný pondelok
8. 00 sv. omša
11. 00 sv. omša