Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Pred týždňom v sobotu 20. mája sa v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku III. uskutočnilo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Pre pozvaných miništrantov organizátori ACM Prešov a miestna farnosť pripravila nezabudnuteľný deň plný smiechu, športu, zábavy a tímového ducha. Podľa pozvánky bolo podstatné, aby sme prišli v správny deň na správne miesto a vstupným bola dobrá nálada a čisté srdce.

Z Košickej Novej Vsi sme s duchovným otcom vyrazili autom o 8.30 hod. traja miništranti a ešte sme sa zastavili po Filipa v Hrašovíku. Po príchode do Prešova okolo 9.30 hod. sme sa zaregistrovali. Pred kostolom už boli zhromaždení miništranti v skupinkách so svojimi kňazmi a niektorí aj s rodičmi. Pomaly sme začali zapĺňať priestor kostola a pripravovali sme sa na začiatok sv. omše. Zaplnený kostol privítal pomocného otca biskupa Mons. Marka Forgáča a asi 30 kňazov.
Na úvod sv. omše sa otec biskup k nám prihovoril a povedal: “V tomto kostole je v tejto chvíli zhromaždených najviac miništrantov na jednom mieste.“ V kázni sa rozpamätal na svoje detské roky, keď začal miništrovať. Bolo to v čase prvého sv. prijímania. Spomínal, že rád prichádzal do Dómu sv. Alžebty v Košiaciach, aby slúžil pri oltári. Častokrát aj ráno o šiestej.  Kázeň mal najmä o čnostiach, akými sú obetavosť, vytrvalosť, nábožnosť. Ku každej z nich priradil určitého svätého, ktorý je patrónom miništrantov: k obetavosti sv. Tarzícia, k nábožnosti sv. Dominika Sávia, k vytrvalosti bl. José Sánchez del Ria. Povedal nám, že miništrant sa má správať slušne a úctivo nielen pri oltári v miništrantských šatách, ale aj v bežnom živote. Či už doma, v škole, na ulici alebo na ihrisku. Má si každý deň svedomito plniť  svoje povinnosti. Po úžasnom povzbudení v kázni nasledovalo obnovenie miništrantského sľubu, ktorý sme predniesli všetci spoločne. Na konci sv. omše sa k nám prihovoril aj o. Jozef z ACM v Prešove i domáci pán farár. Obidvaja vyjadrili radosť z tohto, že sme v sprievode svojich kňazov prišli v tak hojnom počte.
Po sv. omši nasledoval dialóg s otcom biskupom, neskôr nám predstavili miništrantskú univerzitu, ktorá sa uskutoční v Košiciach cez letné prázdniny. Keďže sme už všetci boli hladní, zišli sme sa vonku na farskej záhrade, kde už bol pre nás pripravený kotlíkový guláš. Keď sme  už mali plné žalúdky, nastal ten správny čas na súťaženie. Niektoré súťaže boli veľmi zaujímavé ako napr. naplnenie flaše vodou za určitý čas len rukami, hádzanie lietadla do terča  nakresleného na zemi. Niektorí chlapci si zahrali futbal a tí najmenší skákali na trampolíne. Na záver bolo vyhodnotenie súťaží a tombola. Otec biskup nám dal ešte požehnanie na cestu. Keďže sme mali časový sklz a modlitba Korunky BM už nakoniec nebola v programe, pomodlili sme sa ju v aute počas cesty domov. Adam, miništrant

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

three × three =