Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

MILÉ DETI, pozývame Vás spoločne s Vašimi rodičmi na modlitbu posv. ruženca v piatok 18.10. o 17.00 h. do kostola v Košickej Novej Vsi. Pripojíte sa tak k deťom na celom svete a s nimi budete spoločne prosiť o pokoj a mier. Po modlitbe ruženca budete účastní aj na slávení sv. omše.

Sv. páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“