Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Na misijnú nedeľu, 21.10., nás duchovný otec pozval popoludní o 14.45 hod. na pobožnosť pri kríži, ktorý je na ceste do Zdoby. Už tradične práve na Svetový deň misií sa posledné roky prichádzame na miesto, kde sa už naši rodičia počas prác na poli zhromažďovali na modlitbu a načerpanie nových síl. Za chladného, ale slnečného počasia, sme sa tu stretli veriaci z Košickej Novej Vsi a 4 rodiny s deťmi zo sídliska Panoráma, v celkovom počte 47 veriacich. Duchovný otec nás všetkých privítal a potešil sa, že sme sa opäť po roku v takom hojnom počte stretli, aby sme sa modlili za všetkých misionárov, ktorí sa podieľajú na
ohlasovaní evanjelia. Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu i desiatkom slávnostného ruženca sme sa duchovne spájali s kresťanmi v Afrike, konkrétne sme sa modlili za Etiópiu aj za našu farnosť, za sídlisko Panorámu. Medzi jednotlivými modlitbami sme zaspievali piesne “Ku kríži svätému”, “Kríž
je znakom spásy” a na záver “Tmavočervená ruža”. Pekným povzbudením pre nás i pre našu farnosť boli deti zo sídliska Panoráma, ktorí sa modlili desiatok slávnostného ruženca. Na záver sa duchovný otec všetkým poďakoval a vyzval nás, aby sme si zvyk stretávať sa pri kríži zachovali aj do budúcna. Po záverečnom požehnaní sme sa pomaly rozchádzali: jedni k autobusu, iní autami, ale aj peši domov vydávať svedectvo o Ježišovi a byť misionármi vo svojom prostredí. A. Nagyová