Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V októbri sme prežívali mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František pre rok 2019. Misijná nedeľa (tohto roku 20.10.) je známa aj ako svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia. Práve v tento deň nás duchovný otec pozval na misijnú pobožnosť o 14.45 hod. pri kríži na ceste do Zdoby. Bolo pekné slnečné počasie, aj keď trochu pofukoval vietor, zišlo sa nás 54 dospelých veriacich a 4 deti, ktoré boli so svojimi rodičmi z vedľajšieho sídliska Panoráma. Začali sme modlitbou za misie, čítaním Božieho slova, prosbami, potom sa deti pomodlili desiatok sv. ruženca, zaspievali sme pieseň „Kríž je znakom spásy“.
Potom nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a záverečné požehnanie a poďakovanie duchovného otca všetkým, ktorí sa na pobožnosti zúčastnili. Svätý Otec zveruje misiu Cirkvi Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorá je nám vzorom vloženia sa do Ježišovej misie. Aj my sme nakoniec stretnutia zaspievali mariánsku pieseň „Tmavočervená ruža.“ V pokojnej a radostnej atmosfére sme sa tešili z nádherne prežitého popoludnia.
A tak všetci s odvahou sme vykročili na vlastnú misionársku cestu do našich rodín. Modlime sa, aby Duch Svätý vzbudil novú misionársku jar pre všetkých pokrstených a poslaných Cirkvou ohlasovať evanjelium. (A. Hampachelová)