Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milí veriaci, na misijnú nedeľu (20. októbra 2019) o 14.45 hod. Vás pozývame na misijnú pobožnosť pri kríži na ceste do Zdoby. Odchod autobusu MHD z konečnej je o 14.30 hod.

Budeme sa modliť za misijné dielo vo svete, ale aj za nás samých, aby sme prijali radostné posolstvo evanjelia, Pána Ježiša nasledovali s dôverou a odvahou a svedčili o ňom.

Ponúknime svedectvo našej kresťanskej viery. Za Vašu osobnú účasť vopred ďakujeme.