Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Vo štvrtok 18.10.2018 sa Slovensko pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj v našej farnosti sme sa pridali k tejto celosvetovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“
Začali sme vo farskom kostole modlitbu posv. ruženca o 17.00 hod. Duchovný otec nás všetkých (deti, rodičov i ostatných veriacich) privítal a zároveň nám pripomenul aj výzvu sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vyjadril potešenie z účasti všetkých dvanástich detí, ktoré sa spolu s ním po skupinkách predmodlievali jednotlivé desiatky ruženca svetla. Duchovný otec nám pred každým desiatkom priblížil tajomstvo vyplývajúce z evanjelia.
Po sv. omši detičky dostali sladkú odmenu a náramky sv. ruženca, ktorý veríme, že bude nielen ozdobou na ich malých rúčkach, ale stane sa súčasťou ich duchovného života.
Riško, Filipko a Maťko s mamkou