Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V stredu 6.11. sa v Košiciach na Gemerskej ul. pred zariadením Tetrao, kde sa vykonávajú umelé potraty, uskutočnila tichá modlitbová kampaň “Zapáľme svetlo obetiam potratov“ v čase od 7.00 – 14.00 hod. Aj naša farnosť sa pol hodinkou pridala v počte tri veriace.
Prišli sme k malej skupine modliacich sa slávnostný ruženec. Korunku k BM i modlitbu radostného ruženca sme obetovali za deti, ktorým nebolo dopriate vinou rodičov sa narodiť i za vnútorné uzdravenie ich rodičov. Dobrovoľníci na chodníku prezentovali výstavu modelov embryonálneho vývoja a ponúkali okoloidúcim osvetové letáky. A zároveň nám ponúkli vypočuť si zvukový záznam bijúceho srdca 8 – týždňového embrya, ktoré je živou ľudskou bytosťou.
Vyvrcholením celodenného programu bola večerná omša za život v kostole Kráľovnej pokoja o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bol Mons. Marek Forgáč košický pomocný biskup. Záver modlitbovej kampane patril krížovej ceste pri monobloku starej nemocnice. Tu si zúčastnení mohli v krátkych zamysleniach pripomenúť Ježišovu krížovú cestu v utrpeniach rodičov a detí zasiahnutých umelým potratom. (A. Nagyová)