Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V stredu 7. novembra sa konala v areáli Starej nemocnice modlitbová reťaz s názvom „Zapáľme svetlo obetiam potratov“, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Aj naša farnosť sa zapojila do tejto modlitbovej reťaze
od 10.00 do10.30 hod. Zúčastnilo sa jej 6 veriacich a celkovo sa tu vystriedalo vyše 200 dobrovoľníkov.
Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, litániami, modlitbou posvätného ruženca sme si pripomenuli osud detí, tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr ako sa mohli narodiť. V modlitbách sme pamätali aj na ich rodičov a tých, ktorí potraty vykonávajú alebo podporujú.

Vyvrcholením tohto podujatia bola svätá omša o 18.00 h. v kostole Kráľovnej pokoja. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na falošné argumenty kultúry smrti a vysvetlil, prečo je dôležité byť budovateľmi kultúry života.

Tým, že sme sa tu na modlitbách schádzali z rôzných farností, vydávali sme svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a tak prispeli k šíreniu „evanjelia života“. Alžbeta N.

V Košickej arcidiecéze funguje od 1. júla 2014 Úrad pre apoštolát ochrany života, ktorý koordinuje aktivity zamerané na scitlivenie povedomia o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Jeho aktivity je možné sledovať na stránke www.zazivot.sk