Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„Misie… Čo si predstavujete pod týmto slovom?“ Donedávna som poriadne nevedela odpovedať, no dnes to viem už úplne presne. Pred začiatkom leta sa mi naskytla možnosť, aká sa veru neodmieta. A tak som zrazu stála na letisku v Budapešti s letenkou v ruke, smer – Belgicko. Desať dní som strávila v belgickom meste – Gent, v kláštore sestier Matky Terezy- misionárok lásky. Tento čas som sa rozhodla venovať slovenským Rómom, žijúcim v tejto krajine.

Išlo nás zo Slovenska 10 mladých ľudí (aj môj brat Kamil) a jeden kňaz. Našou úlohou bolo ukázať im, že aj mladí ľudia žijú s Bohom, povzbudiť ich v živej viere, ukázať im, že vo viere nie sú sami a skrze vlastný príklad im dať energiu a povzbudenie do každodenného života. Bývať so sestrami a byť s nimi v kontakte každý deň bola skvelá a obohacujúca skúsenosť. Každý deň ráno sme mali ranné chvály, následne raňajky, pomohli sme sestrám s upratovaním, a ešte doobedu sme sa rozdelili do skupín a išli na apoštolát, čiže do rómskych rodín hlásať Božie slovo a venovať náš čas práve týmto ľudom. Niektorí nás vítali veľmi vďačne a srdečne, iní zase trošku ustráchane a ostýchavo. Hlavným cieľom, bolo volať Rómov do kláštora, aby s nami vždy v poobednajších hodinách strávili chvíľku času na svätej omši s Pánom Ježišom a následne po omši bolo agapé a nejaké hry pre deti – rôzne workshopy, ja som robila takisto jeden z nich, učila som ich vyrábať ruženčeky na ruku. Čas, ktorý som mohla stráviť s ľuďmi z rómskej komunity, beriem ako veľký Boží dar. U mnohých cítim ich dobré srdce a hlavne ich záujem a túžbu po Bohu a život s Ním.

Boli sme predovšetkým s deťmi a mladými, ktorí sú veľmi bezprostrední a otvorení. Nie je ťažké pochopiť, že ich duša sa najviac otvára v piesni, do ktorej dávajú naozaj celé srdce. Sv. omše, ktoré sme s nimi mali každý deň boli pre mňa nádherné Božie dielo. Rehoľné sestry svoj čas využívajú naozaj pestro a obetavo, trikrát do týždňa do kláštora chodia chudobní z celého sveta, ktorí žijú v tejto krajine a sestry im dávajú milodary a jedlo, ktoré dostali od štátu alebo od miestnych ľudí a organizácii, a pomoc pri tejto činnosti bola ďalšou z našich aktivít.

Každý deň sme zakončili všetci spoločne v kostole pri večernej adorácii, ktorá trvala 4 hodiny. Našou úlohou bolo spievať, modliť sa, čítanie sv.písma, a časť z nás stála pred kostolom a pozývala ľudí do vnútra, na chvíľku sa stíšiť a zapáliť sviečku na ich vlastné úmysly. Bolo zaujímavé pozorovať reakcie oslovených ľudí. Potešilo nás, že občas počet zapálených sviečok presahoval aj 200 kusov. Predovšetkým nám – kresťanom – Kristova láska ukazuje, že máme milovať každého osobne. Veď Kristus miluje každého z nás s jeho dobrými aj zlými vlastnosťami, a veru nikto z nás nie je úplne dokonalý. Týmto by som chcela povzbudiť aj ostatných mladých, aby sa nebáli a určite skúsili aj vieru v praktickom živote, a obetovali svoj čas a pohodlie pre iných.

P.S. Rodina Mačových (sestry Katka a Vierka) pozdravuje z Belgicka všetkých, ktorí si ich pamätajú
a poznajú. 🙂                                                                                      Miroslava Nagyová