Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

A my sme nechali… Začalo sa to približne pred 9 rokmi, keď sme ich s krstnými rodičmi priviedli po prvýkrát do Božieho chrámu. Tam sme namiesto nich vyznali vieru. Ubehlo pár rokov a nám sa nechce veriť, že naše malé ratolesti začali prípravu na 1. sv. prijímanie. Začali sme ju vlastne hneď po narodení, keď sme ich privádzali na sv. omše, učili sme ich prvé modlitbičky, prihlásili sme ich na hodiny náboženstva.
Duchovný otec Patrik ich počas školského roka pripravoval na piatkových stretnutiach, na detských sv. omšiach. Neraz nám naše deti vyčarili úsmev na tvári, keď s detskou úprimnosťou odpovedali na jeho otázky. S blížiacim sa májom sa úmerne stupňoval stres mamičiek, aby slávnosť bola ako sa patrí. Na začiatku príprav sme nevedeli zohnať kameramana. S mamičkou Maťkou sme to riešili dlho do noci. Našu konverzáciu sme ukončili slovami: „Vložíme to do Božích rúk..“ Bol piatok. A v nedeľu po sv. omši nám mamička Aďka oznámila, že máme kameramana. No povedzte, nie je to Boží zásah?
V sobotu 11. 5. po víťazstve našich hokejistov naše deti porazili hriech – obnovili si krstné sľuby a pristúpili k svojej 1. sv. zmierenia. Roztrhali hriechy na znak toho, že milujúci Boh si naše hriechy nechce pamätať. A môžu začať nový život. Po prijatí tejto sviatosti zavládlo v kostole posvätné ticho. Deti, aj keď ich bolo 18, oblečené v albách dôstojne zvládli celý priebeh. Nastal deň „D“. V rodinách bolo rušno. Počasie nás milo prekvapilo. Po chladných a daždivých dňoch svietilo slniečko. Naši malí anjelici krásne upravení v sprievode d. o. Patrika vošli do chrámu. Očistení od hriechov s túžbou prijať Pána Ježiša nás milo privítali. Nervozitu a trému nebolo badať. Keďže bola nedeľa Dobrého Pastiera a zároveň Deň matiek, prihováral sa im d. o. v tomto duchu. Ich úprimné odpovede rozosmiali celý kostol. Nebeský otec nás pozná po mene, ako dobrý pastier pozná svoje stádo. Na záver pripli ovečku so svojou fotografiou na pripravený obraz, kde Pán Ježiš s láskou vedie ovce na pašu. Tým vyjadrili svoje rozhodnutie milovať a verne nasledovať Pána Ježiša.
Na záver sv. omše dostali dojaté mamičky perníkové srdiečka, kvietok a hudobný darček, aký vedia dať len milujúce deti. So slávnostným požehnaním sme šli zdieľať radosť s najbližšími. Rozišli sme sa rôznymi smermi, ale verím že raz sa stretneme na nebeskej lúke ako poslušné ovečky a nie ako tvrdohlaví barani. V pondelok po sv. omši sme sa ako veľká rodina stretli na fare na agapé. Každý niečo doniesol, až sa stôl prehýbal. Slávnosť našich detí spojila aj naše rodiny. A tak to má byť! Veď aj my, rodičia máme radosť, keď naše deti držia spolu a pomáhajú si. O to viac sa teší náš Nebeský otec. rodinka Pavlovská