Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V NOVOM ROKU…
Prajem všetko, čo radosť vzbudí,
prajem lásku, lebo spája ľudí,
prajem priateľov, čo dokážu žiť,
prajem milovať a milovaný byť.

Nech Vám rok 2019 prinesie veľa príležitostí
na splnenie Vašich predsavzatí,
posilnenie Vašej pevnej vôle a vďačnosti
za všetky Božie dary, ktoré robia Váš život úžasný.

A k tomu dôveru v Božie milosrdenstvo Vám vyprosujú
duchovní otcovia