Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

MILÍ VERIACI,
Boh sa nás chce vo svojej nežnosti aj v nastávajúcom roku osobne dotknúť,
aby sme robili správne rozhodnutia, budovali srdečné vzťahy a konali dobré skutky.

Dar Božej lásky a opravdivú radosť v každom dni Nového roka 2018 vyprosujú duchovní otcovia.