Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu 06.10.2018 sme sa o 14.00 hod. zhromaždili pred kostolom a pri Magnólii, aby sme sa zúčastnili celodiecéznej púti k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Autobus nebol plne obsadený, bolo nás 25 veriacich. Niektorí veriaci z našej farnosti však prišli na toto pútnické miesto až na večerný program.
Duchovný otec Patrik nás všetkých privítal a cestou sme sa pomodlili Loretánske litánie. Obišovce nás privítali krásnym slnečným počasím. O 15.00 hod. sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a pútnikov privítal domáci otec Michal. O 15.30 hod. začalo celodiecézne večeradlo, obetované za nezaslúžený dar lásky. Modlitbu radostného ruženca pripravili manželské páry a deti z Furče.
O 16.30 sa začala otváracia sv. omša celebrovaná Mons. Marekom Forgáčom, pomocným košickým biskupom spolu s mnohými kňazmi, ktorí prišli na púť so svojimi veriacimi. Sv. omšu obetoval za rodiny. V homílii v prvom čítaní z knihy Genezis Boh povedal: „Nie je dobré, že je človek sám “ a stvoril Adamovi spoločníčku. Sme stvorení k spoločenstvu. Boh každému z nás vložil do srdca túžbu darovať sa druhému a tiež vo svojom živote druhých prijímať. Každý z nás má nejakú skúsenosť samoty, zranenia zo vzťahov v rodinách, priateľstvách, manželstvách… A preto ak chceme, aby naše rodiny ostávali spolu, musíme cez modlitbu spolu s našou nebeskou matkou Máriou kráčať spolu k Ježišovi.
Po skončení sv. omše sme sa pomodlili ešte bolestný ruženec a pomaly sme sa vrátili k autobusu. Cestou sme stretávali pútnikov, ktorí prichádzali na ďalšie sv. omše a celonočnú adoráciu. Vďaka za nádherný čas strávený s tebou Mária a oroduj u svojho Syna za nás. Agnesa H., pútnička