Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Sv. omše vo farskom kostole sv. Ladislava:

V stredu, v piatok a v sobotu budú o 8.00 hod.

Sv. omša vo štvrtok bude o 17.45 hod.

V nedeľu budú sv. omše:
o 8.00 hod. je vyhradená pre seniorov
a o 11.00 hod.

Kostol bude otvorený 15 min. pred sv. omšou.