Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Uhorský kráľ sv. Ladislav pred mnohými rokmi ani netušil, že raz bude uctievaný ako svätec, orodovník za nás hriešnikov. Vo štvrtok 27. júna sme si v našej farnosti pripomenuli narodenie perly kráľov. Slávili sme sv.omšu o 17. 45 hod., ktorá bola obetovaná za zomrelých kňazov – rodákov i za všetkých, ktorí v našej farnosti pôsobili. Hlavným celebrantom bol ThLic. Juraj Riško, farár v Košických Olšanoch. Poďakoval sa za milé privítanie a priznal, že sa mu veľmi páči náš kostol. Vyzdvihol, že sa chrám ozýva spevom, že sa aktívne zapájame do slávenia liturgie. V homíli hovoril aj o pozemských kráľoch, ktorí vládli svojmu ľudu. Ten náš, sv. Ladislav, nielen vládol, ale aj slúžil a svojím životom ukazoval na Kráľa, ktorý založil na zemi Božie kráľovstvo.
Na záver o. Patrik zablahoželal piatim prítomným pánom Ladislavom a v tejto rodinnej atmosfére sme sa po požehnaní rozišli domov, aby sme sa pripravili na blížiacu sa odpustovú slávnosť.

Uprataný a vyzdobený kostol nám poskytol príjemný chládok, aby sme v tichu čakali na Božie milosti vyprosené sv. Ladislavom. O 11.00 hod. slávnostný sprievod duchovných otcov a miništrantov vstúpil do chrámu. Veriaci so svojimi blízkymi nasávali sviatočnú atmosféru. Otec Patrik privítal a predstavil cteného hosťa fr. Mariána Hovanca OP, priora košického Dominikánskeho konventu. Vyžaroval z neho pokoj človeka, ktorý žije s Bohom. Priznal sa, že sám pri príprave na slávnostnú homíliu veľa načerpal a uvedomil si veľkosť skutočného kráľa, ktorý neváhal pokľaknúť k tým, ktorí ho potrebovali. V každom videl dobro. Vyzdvihol jeho dve dobré vlastnosti, ktoré sa dajú preniesť do súčasnosti:
1. Odolať konzumnému svetu. Sv. Ladislav ako kráľ bol obklopený blahobytom, no napriek tomu zostal slobodný od materiálnych vecí. Bol zdržanlivý v jedle, pití. Žil ináč ako sa od kráľa očakávalo. Zásluhu na tom iste mala jeho mamka, ktorá mu vštepovala kresťanské hodnoty.
2. Vedieť každého vypočuť, nerobiť rozdiely. Odpúšťal ako Pán Ježiš, pomáhal aj tým, ktorí sa ho o pomoc neodvážili poprosiť. Dával iným stále druhú šancu. Žime aj my podľa ducha sv. Ladislava, ktorý nám ukázal, že sa to dá.
V mojej mysli sa postupne ako mozaika skladal jeho obraz. Mala som pocit, že tam sedí s nami…
Hoci poznáme životopis nášho patróna, dobre sa to počúvalo a príjemne nás hrial pocit, že máme v nebi takého mocného orodovníka.
Na záver sa za veriacich poďakoval pán Lacko s manželkou a odovzdali duchovným otcom kvetinové dary. Otec Patrik nám zaželal príjemnú nedeľu, dobrú chuť k sviatočnému obedu a dodal: „Nie je dôležité, čo je na stole, ale kto sedí pri stole.“ Aj keď tohto roku neboli na predaj perníkové srdcia, tie naše sme si domov odniesli naplnené Božou láskou a obliate Božou milosťou, pripravené darovať tým, ktorí nás potrebujú.
Vďaka Ti Pane za nášho patróna. Sv. Ladislav, oroduj za nás. (Martina Pavlovská)