Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Prijmime to, čo nám Boh posiela. Koncom júla, respektíve začiatkom augusta sa pravidelne, od roku 1999, koná v Hrašovíku nedeľná odpustová slávnosť na počesť patrónky kostola sv. Marty, ktorej sviatok si pripomíname 29. júla. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Termín odpustovej slávnosti pripadol na 4. august.
Nedeľné dopoludnie bolo ako vyšité, príjemne teplé, také, na aké sme boli zvyknutí v našom detstve. O pol jedenástej sa rozozvučali zvony na zvonici, aby zvolali veriacich na slávnostnú svätú omšu. Tí, čo došli skôr, sa mohli pridať k modlitbe svätého ruženca, ktorý sa modlili členky nášho ružencového bratstva. Veriaci prišli spolu so svojimi rodinami zblízka i zďaleka. Nechýbali ani veriaci z Košickej Novej Vsi a okolia. Duchovný otec Patrik Šarišský privítal medzi nami hosťa, hlavného celebranta – duchovného otca Františka Slováka, ktorý prišiel zo sesterskej farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach. Bolo to symbolické, že sa v našom chráme stretli dvaja kňazi spravujúci dve farnosti nesúce meno toho istého patróna. Prejavilo sa to v bratskom, kňazskom súzvuku pri slúžení svätej omše, čo sa prenieslo aj na nás veriacich. Cítili sme sa ako jedna rodina, ktorá spevom a modlitbami si prišla upevniť svoju vieru do Božieho stánku. Nemiznúci úsmev na tvári, mohutný hlas odrážajúci sa od stien chrámu a radosť, ktorá sálala z nášho hosťa, tento pocit ešte viac umocnili.
Duchovný otec František na začiatku omše povedal, že síce u nás ešte nebol, ale veľa o nás počul a dobre pozná kňazov, ktorí v našej farnosti pôsobili, d.o. Šverhu, d.o. Dudiča. Títo mu boli nápomocní v začiatkoch jeho kňazskej služby v Košiciach. Vo svojej homílii sa s nami podelil o osobnú skúsenosť s Božími zámermi, ktoré sa nemusia vždy zhodovať práve s tými našimi, pretože: „Čo Boh robí, dobre robí. Treba prijať to, čo nám Boh posiela.“ Povzbudzoval nás, aby sme nezovšedneli vo svojom živote a prejavovali viac radosti z viery.
Nech je nám príkladom nezlomná viera sv. Marty v Ježiša, tak ako sme o nej počúvali v dnešnom Evanjelium podľa Jána. Aj na záver svätej omše nás nabádal na prejavy radosti v živote a konanie dobra. „Keď konáte dobro, ono sa vám vráti.“ Mala som pocit, že tohtoročná odpustová slávnosť nezapadne tak skoro do prachu všednosti. Zatiaľ čo sme sa my rozchádzali do svojich domovov, duchovného otca Františka čakala ešte cesta do Gaboltova, kde sa spolu so svojimi veriacimi zúčastnil na 27. ročníku púte Rómov. (Jana Amrichová, Hrašovík)