Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Súčasťou Veľkonočnej oktávy sa pre niekoľkých z nás stalo v sobotu 27.04.2019 Arcidiecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutočnilo v Sabinove – „Oscarovom” meste (Film “Obchod na korze” ocenený Oscarom a natáčaný v Sabinove v roku 1965). Aj za daždivého, viac-menej zamračeného počasia sa skupinka mladých ľudí na čele s d. o. Patrikom vybrala s radostným očakávaním na stretnutie, ktoré už od októbra mminulého roka pripravovali a organizovali desiatky ochotných dobrovoľníkov. Vďaka nim si stovky mladých ľudí (950) z celej Košickej arcidiecézy prišli oddýchnuť a vypočuť slová sv. Písma a chváliť Boha. Heslom ADSM 2019 bolo: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“
Slávenie sv. omše a anjelský spev zboru vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove bol pre nás všetkých požehnaním do dňa. Otec arcibiskup nás v úvode dňa privítal so želaním, aby sme sa v chráme a v Sabinove cítili ako doma. A v kázni sa aj takto prihovoril: Keby Panna Mária mala facebook, čo by tam asi zavesila? Možnože nič, aby to nevyznelo ako chválenkárstvo, ale ona dodnes s nami zdieľa svoj živý odkaz – svoj Magnifikat – tú radosť zo služby a jednoty s Bohom! Povzbudil nás, aby sme boli svetlom pre naše časy a pre ľudí, ktorých stretávame a snažili sa rásť v láske a službe iným.
Len niekoľko minút pešo od kostola bola vzdialená Cirkevná základná škola, v ktorej dobrovoľníci pripravili okolo pätnásť workshopov, aktivít na rôzne témy, ako: rozprávanie o svätcovi a vlkovi, kurz prvej pomoci, sabinovské potulky s prehliadkou mesta, predstavenie a rýchlokurz ľudových tancov s folklórnou skupinou Sabinovčan, ktoré nás zaujalo najviac. Popoludní sme sa premiestnili do mestskej športovej haly. Po vystúpení hudobnej skupiny Slnovrat bolo nádherným zážitkom vidieť toľkých mladých ľudí stíšiť sa a upriamiť svoju pozornosť na príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty, ktorá svojím životným postojom a jednoznačným rozhodnutím pre čistotu dáva v súčasnosti mladým svedectvo nádeje. Blahoslavená Anka, tak ako Panna Mária, povedala Bohu svoje ÁNO. Do programu bolo zaradené aj divadlo s jej príbehom, príbehom zvestovania anjela Gabriela, poslušnosti, pokory a služby.
V závere stretnutia sme dostali požehnanie. Otec arcibiskup nás vyzval k pravej radosti v službe druhým, ku ktorej je mnoho príležitostí. Podobne ako svojím obyčajným životom slúžili a slúžia svätí, slúžme aj my, kresťania: „Ak máš kam, choď tam. Ak nemáš kam, príď k nám.“ Radi by sme sa poďakovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nám od pozvania na sobotňajšie stretnutie, počas cesty a aj po skončení programu ADSM venoval veľa času v duchovnom rozhovore. Ďakujeme a na budúci rok pozývame k nám ďalších!
(Lenka, účastníčka ADSM 2019)