Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Rímskokatolícka farnosť v Košickej Novej Vsi oznamuje,

že na základe inštrukcie z Arcibiskupského úradu v Košiciach,

kostol sv. Ladislava bude od dnešného dňa (12.3.) otvorený denne

od 14.00 do 17.00 hod. na súkromnú modlitbu.

Spojme sa duchovne v modlitbe a prosme Pána na príhovor Obišovskej Panny Márie o odvrátenie šírenia nákazy.