Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V pondelok 26. augusta 2019 zomrel vo veku 90 rokov katolícky kňaz – redemptorista Ján Janok.

Narodil sa 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Keď mal 11 rokov, prišiel do Bratislavy a začal gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach. Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, ktorú prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králikách odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania. V roku 1961 ukončil štúdium medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe a do roku 1968 pracoval ako lekár – hygienik.

V príprave na kňazstvo pokračoval v seminári v Litoměřiciach, kde bol 28. februára 1971 vysvätený na kňaza biskupom Štěpánem Trochtou. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil v Košiciach, Liberci, Bíline a v Košickej Novej Vsi.

V roku 1986 bol zvolený za viceprovinciála a po Nežnej revolúcii sa podieľal na obnovení života redemptoristov na Slovensku. Roky požehnanej staroby prežil v Bratislave, kde s radosťou viedol kňazský a komunitný život, staral sa o rehoľný dorast, duchovne viedol členov hnutia Fokoláre, vypomáhal a slúžil chorým v nemocniciach. (www.tkkbs.sk)

Pamätajme na neho vo svojich modlitbách. R I P!