Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Od septembra minulého roku sme sa začali stretávať – deti a rodičia – na fare s duchovným otcom na náukách. Stretnutia nám priniesli nielen spoločne strávený čas, ale aj duchovné obohatenie, tak pre rodičov, ako aj pre deti. Žiaľ, do našich životov vstúpila epidémia, ktorá na určitý čas prerušila spoločné stretnutia aj na svätých omšiach a určila pravidlá, ktoré sa museli dodržať a po čase sme sa snažili dobehnúť zameškané.
Slávnosť prvého svätého prijímania sa konala v sobotu 20. júna, slávnostnou svätou omšou, ktorej sa zúčastnilo jedenásť detí. Verím, že tento výnimočný deň bol pre deti, rodičov a blízkych ozdobou duchovného života a priniesla nezabudnuteľný zážitok v našich srdciach. Dôležité je, aby sme my rodičia vštepovali deťom po celý život lásku ku Kristovi.
Ďakujeme duchovnému otcovi za láskavý prístup, trpezlivosť a dôslednú prípravu detí, kde získali potrebné vedomosti k sviatosti, pretože vieme, aká je náročná práca s deťmi. Bola to zároveň aj posledná sviatosť 1. sv. prijímania duchovného otca v našej farnosti.
Duchovný otec, sľubujeme, že si s radosťou budeme pripomínať tento veľký deň, keď sme prijali chlieb Života a keď ku nám prišiel Ježiš skrytý vo Sviatosti Oltárnej.
Budeme sa modliť za Vás a vyprosovať hojnosť Božieho milosrdenstva, pevného zdravia, aby ste vo svojom povolaní mohli pokračovať ešte veľa, veľa rokov.
V mene detí a rodičov za všetko zo srdca ĎAKUJEME. mamka a Sofinka